Klinik Hakkında
26 Eylül 2023

Solunum sistemi hastalıkları; akciğerlerimizi ve yutak, soluk borusu gibi solunum sistemimizdeki diğer bölümleri etkileyen hastalıklardır. Bu tür hastalıklara sıklıkla neden olan durumlardan bazıları, yoğun sigara dumanına ya da aşırı hava kirliliğine maruz kalmaktır. Astım, KOAH gibi hastalıklar solunum sistemi hastalıklarıdır ve zamanında müdahale edilmezse çok ciddi sonuçları olabilir. Bu nedenle solunum yolları hastalıklarının teşhisi hayati açıdan önemlidir. Teşhis sürecinde kullanılan yöntemlere solunum fonksiyon testleri adı verilir. Uygulamaları oldukça basit olan bu yöntemler, hastalıkların evreleri hakkında aydınlatıcı bilgiler verir.