Sağlık Hizmetleri
24 Kasım 2022

TÜRKİYE'DE SAĞLIK TURİZMİ

Günümüzde, daha kaliteli sağlık hizmetini, daha uygun fiyatlarla ve daha kısa bekleme süreleri içerisinde almak amacıyla sağlık turizmi kapsamında ülkeleri dışına çıkan yıllık 30 milyon insan trafiğinden söz edilmektedir. Dünyadaki sağlık turizmi harcamaları ise yaklaşık 500 Milyar Dolar ile ifade edilmektedir. Bu rakamın 2023 yılında 1 trilyon dolara ulaşacağı tahmin edilmektedir.

Ülkemiz özellikle son yıllarda, Sağlıkta Dönüşüm Programı ile ulaştığı kaliteli sağlık hizmeti sunumu sayesinde, hem kendi vatandaşlarımıza hak ettiği kaliteli sağlık hizmetini sunmakta, hem de hızla gelişen sağlık turizmi potansiyeli ile dünyada en çok tercih edilen ülkeler arasında üst sıralara yükselmektedir. Amacımız öncelikle yakın komşuluğumuzdaki bölge ülkeleri olmak üzere, tüm dünyada kaliteli, hızlı, etkin sağlık hizmeti almak isteyenlerin taleplerini en başarılı şekilde karşılamaktır. Hedefimiz sağlık turizmi alanında en çok tercih edilen ülkeler arasında ilk iki sıraya yükselerek, 2023 yılında 20 Milyar dolar yıllık sağlık turizmi geliri elde etmektir.

Ülkemiz 4 saatlik uçuş mesafesinde yaklaşık 1 milyar insana ve 57 ülkeye hitap eden önemli bir jeografik konuma sahiptir. Türkiye, Türk Hava Yolları gibi dünya da en çok noktaya (120 ülke, 299 şehir ve 302 havalimanı) uçuş yapan bir ulusal havayolu markası ile ulaşım kolaylığı sayesinde sağlık turizmi için en ideal bölge olarak değerlendirilmektedir.

Özellikle hekimlik kadrolarında üst düzey uzmanlaşmış nitelikli insan kaynağı yanı sıra coğrafi yapısı, mevsimsel avantajları, kaliteli sağlık hizmeti sunumu, dünya standartlarında teknolojik ve tıbbi donanımı, Avrupa’ya kıyasla %60’lara varan uygun fiyat avantajı, dünyada ilk sıralarda yer alan termal yeraltı kaynakları,  dünyada hızla artan yaşlı nüfusa nazaran genç ve dinamik nüfusu ve tüm bunlara ek olarak geleneksel Türk konukseverliği ile dünyada parlayan yıldız konumunda olan Türkiye’nin, sağlık turizminde de en çok tercih edilen ülkelerinden birisi olmasının önünde hiçbir engel yoktur.

Ülkemizde JCI tarafından akredite edilmiş Avrupa Standartlarında hizmet sunan 48 adet sağlık tesisimiz bulunmaktadır. Ancak bu alanda en üst düzeyde kaliteli sağlık hizmeti veren, Bakanlığımız denetimindeki özel ve kamu tesislerinin sayısı bundan çok daha fazlasıdır. Bu yıl hizmet sunmaya başlayan Şehir Hastaneleri de ülkemizin sağlık turizminden aldığı payın artışında çok önemli katkılar sağlayacaktır.

Ülkemize sağlık turizmi ve turistin sağlığı kapsamında gelen hastaların sağlık hizmetine kolay ulaşmalarını sağlamak amacıyla Uluslararası Hasta Destek Birimi Tercümanlık ve Çağrı Merkezi (UHDB) 0 850 288 38 38 çağrı numarasıyla Almanca, Arapça, İngilizce, Rusça, Farsça, Fransızca olmak üzere 6 (altı) dilde 7 gün 24 saat hizmet vermektedir.

Türkiye jeotermal kaynaklar açısından Dünya çapında bir potansiyele sahip olup, Avrupa’da kaynak potansiyeli açısından birinci, kaplıca uygulamaları konusunda ise üçüncü sırada bulunmaktadır. Termal su potansiyelinin yüksek mineralizasyon içeriği sayesinde etkin tedavi edici özelliklere sahip olması ile birlikte zengin kültürel, doğal ve iklimsel özelliklerle birleşmesi termal sağlık turizmi yanı sıra ileri yaş turizmi ve wellness ortamının oluşmasını sağlamaktadır 

 


HEALTH TOURISM IN TURKEY

Today, we are talking about 30 million people who are out of their countries within the scope of health tourism in order to get better quality health services with more affordable prices and shorter waiting times. Health tourism expenditures in the world is expressed with approximately 500 Billion Dollars. This figure is estimated to reach 1 trillion dollars in 2023.

In recent years, our country has been providing high quality health care services to its own citizens thanks to the quality health service provided by the Health Transformation Program and it rises to the top among the most preferred countries in the world with the rapidly developing health tourism potential. Our aim is to meet the demands of those who want to get high quality, fast and efficient health services all over the world. Our goal is to get 20 million dollars of annual health tourism income in 2023, increasing to the first two places among the most preferred countries in the field of health tourism.

Our country has an important geographic location that covers about 1 billion people and 57 countries at a 4 hour flight distance. Turkey, Turkish Airlines, the world as the most points (from 120 countries, 299 cities and 302 airports) for which a national airline flights with the brand thanks to the ease of transportation, health tourism is considered as the ideal region.

High level of qualified human resources, especially in medical staff, as well as geographical structure, seasonal advantages, quality health service provision, world class technological and medical equipment, up to 60% favorable price advantage compared to Europe, the world's first place in the top thermal thermal resources compared rapidly growing elderly population in the world young and dynamic population and all the traditional Turkish hospitality, in addition to which the shining star position in the world in Turkey, health tourism in front of becoming one of the most preferred country there is no obstacle.

In our country, we have 48 health facilities that provide services in European Standards accredited by JCI.However, the number of private and public facilities under the control of our Ministry, providing the highest quality health services in this area, is much more than that. The City Hospitals, which started to provide services this year, will also contribute to the increase in the share of our country from health tourism.

International Patient Support Unit Translation and Call Center (UHDB) with a call number of 0 850 288 38 38 in German, Arabic, English, Russian, Persian and French, in order to provide easy access to health services for the health tourism and the health of tourists. 7 days 24 hours in the language.

Turkey has a potential in the world in terms of geothermal resources, first in Europe in terms of resource potential, and spa applications are available on the third row. Thermal water potential, thanks to its high mineralization content, with its effective therapeutic properties, combined with rich cultural, natural and climatic features, provides thermal health tourism as well as advanced age tourism and wellness environment.