TRSM (Toplum Ruh Sağlığı Merkezi)
26 Eylül 2023

TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ

 
2011yılındanitibaren Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanemize bağlı olarak hizmet veren merkezimizde, toplum temelli ruh sağlığı modeli çerçevesinde, kronik ruhsal rahatsızlığı bulunan bireylerin işlevselliklerini iyileştirmeye yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

Genel bir ifadeyle çalışmaların kapsamı; kronik ruhsal rahatsızlığı bulunan bireylerin güçlendirilmesini ve toplumla bütünleşmesini hedef alan rehabilitasyon, psikososyal beceri kazandırma ve desteklemeye ilişkin plan, program ve çalışmaların yapılması, hastalık durumlarının değerlendirilmesi, tedavilerinin ayarlanması,  izlenmesi ve ruhsal bozukluklar alanında toplumu bilinçlendirici faaliyetler düzenlenmesi şeklindedir

Merkezimizde bir psikiyatri uzmanı, üç hemşire, bir psikolog, bir sosyal çalışmacıdan oluşan danışman ekibi ile birlikte; bir tıbbi sekreter, bir güvenlik görevlisi, bir arşiv memuru ve iki yardımcı personel tarafından hizmet verilmektedir.

 
TRSM Hizmetlerinden Kimler Faydalanabilir?

*Şizofreni,

*Şizoafektif Bozukluk,

*Sanrılı Bozukluk,

*Organik Olmayan Psikoz,

*Bipolar Bozukluk

tanılarından en az birini almış ve Çorum İli sınırları içerisinde ikamet eden bireyler TRSM sorumlu hekimi tarafından merkeze uygun bulunması halinde hizmet alabilir.

 

Merkezimizde Sunulan Hizmetler

Merkezimize devamı sağlanan bireylerin düzenli tedavilerinin takibi yapılarak, rahatsızlığa bağlı alevlenmeleri mümkün ölçüde engellemek, olası alevlenme belirtilerine erken müdahalede bulunarak bireyi ve yakınlarını olumsuz etkilerden korumak, yatarak tedaviye ihtiyaç duyulmaksızın rahatsızlığın remisyonda kalmasını sağlamak hedeflenmektedir.

Merkezimizde her hasta için TRSM ekibinden bir kişi danışman olarak görevlendirilmekte ve yapılan değerlendirmeler neticesinde bireyin istek ve ihtiyaçları doğrultusunda bakım planı hazırlanarak takipleri yapılmaktadır.

          Bakım planında, danışmanlık hizmeti ve düzenli takip esas olmakla birlikte rehabilitasyonlarına yönelik bazı hizmetler sunulmaktadır.

Çorum TRSM tarafından sunulan rehabilitasyon hizmetleri şunlardır:

1)Bireysel Danışmanlık Hizmetleri

Oluşturulan bakım planı doğrultusunda, bireyin ve ailesinin de katılımıyla, danışmanı tarafından gerçekleştirilen çalışmaları kapsar.

Danışmanlık hizmeti kapsamında;

Bireyin geleceğe ilişkin beklentileri ve ailenin görüşleri alınarak bakım planında öncelikli bireysel amaçlar belirlenir.
Hastanın tedaviye uyumu, iç görü düzeyi, yaşam şartları, beslenme ve uyku alışkanlıkları, öz bakım becerileri, sosyal işlevselliği danışmanı ve TRSM sorumlu hekimi tarafından değerlendirilir. Bu konularda ihtiyaçları tespit edildikten sonra rehabilitasyon hedefleri geliştirilir.
Hedeflerin niteliği, rahatsızlığın seyri, alevlenme riski ve merkeze ulaşım imkanları göz önünde bulundurularak kontrol randevuları düzenlenir.
Kontrollerine gelemeyen ve tedavi için yakın desteğe ihtiyacı olanlar telefon ile aranır veya ev ziyareti planlanır.
İhtiyaç görüldüğünde aile hekimi, emniyet güçleri, köy muhtarı gibi kurumlar ile görüşülerek işbirliği sağlanır.
 

2)Psikoeğitim:

Bireylerin uzun yıllar tedavi almalarını gerektiren rahatsızlıklarını daha iyi tanımaları uyum süreçlerini ve rahatsızlığın gidişatını olumlu yönde etkilemektedir. Rahatsızlığı konusunda bilgilendirilen bireyler yaşadığı sıkıntıların ne anlama geldiğini anlıyor ve tedavi noktasında neler yapılması gerektiğini biliyor. Yaşadıklarının kendisine has utanılacak veya saklanılacak bir durum olmadığını kavrayan danışanlar geleceğe umutla bakıyor. Bu amaçla psiko eğitim grupları oluşturulmaktadır.

3)Aile Eğitimi:

Hastaların izleminde aileye çok iş düşmektedir. Aile desteği rahatsızlığın gidişatını etkileyen en temel faktörlerden biridir. Rahatsızlıklar bireyin kendisi ile birlikte ailesine de ciddi yükler getirmektedir. Düzenlenen toplantılarda ailelerin ruhsal bozukluklar hakkında bilgilendirilmesi ve kendi durumlarındaki diğer aileler ile tanışarak paylaşımda bulunmaları yaşadıkları yalnızlık ve çaresizlik hislerini azaltmakdır.

4)Ruhsal Toplumsal Beceri Eğitimi:

Bu program toplumsal beceri eğitimi ile ruhsal eğitimi birleştiren, aile eğitimini de içine alan ve grup terapisi tekniklerini kullanan bir ruhsal toplumsal tedavi programıdır. İletişim, sorun çözme ve toplumsal uyum becerilerini kazanmak gibi hedefler içermektedir.

5)Etkileşimli Grup Terapisi: 

Etkileşimli grup terapilerinde hastaların kendilerini ifade etme, paylaşımda bulunma ve empati kurma becerilerini geliştirmesi hedeflenmektedir.

6) Spor Faaliyetleri:

Hastaların fiziksel sağlığını korumak, takım halinde koordineli bir şekilde hareket ederek odaklanma becerisini geliştirmek, hastalığın olumsuz etkilerinden uzaklaşmak ve özgüven kazanmak gibi faydalar sağlamaktadır..

7)Gezici Ekip Hizmeti:

Kontrollerine düzenli katılım sağlayamayan; kendisi, yakını veya sosyal çevresi vasıtasıyla iletişim kurulamayan; ikametinde gözlem ve destek gerektiren vakalarda gezici ekip planlanmaktadır.

8)Uğraş Terapisi:

İş ve uğraşı terapisi, sağlığı iyileştirmek ve sürdürmek, patolojiyi düzeltmek ve azaltmak amacıyla kişinin belirlenen aktivite ve görevlerde performansını düzeltme, güçlendirme ve artırmaya; adaptasyon ve üretkenlik için gerekli olan beceri ve fonksiyonları öğrenmeye katılımını sağlayan bir bilim ve sanattır. İş ve uğraşı terapisinin amacı; hastaların mevcut kapasitelerini geliştirerek bağımsız bir yaşam için maksimum seviyeye ulaşmalarına yardım etmektir.

Merkezimizde bu amaçla el sanatları, müzik, resim vb. kurslar düzenlenmektedir.

9) Sosyal Hizmet Müdahaleleri:

Hastanın rehabilitasyonunu etkileyen sosyal sorunlar bulunduğun daim kanlar ölçüsünde yönlendirmeler ve sosyal hizmet müdahaleleri gerçekleştirilir.

10) Sosyal Etkinlikler:

Hastaların sosyalleşmelerini sağlamak, moral ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla zaman zaman sosyal etkinlikler düzenlenmektedir.

11) Toplumsal Bilinçlendirme ve TRSM Tanıtım Faaliyetleri:

Ruhsal rahatsızlıklara yönelik toplumdaki yanlış kanaatlerin izale edilebilmesi veya tıbbi terminolojide ‘damgalama’ olarak ifade edilen gerçekdışı inançların yıkılabilmesi adına topluma yönelik bilinçlendirici faaliyetler düzenlenmektedir.
                                          TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ ÇALIŞANLARI

Şenay ŞAHİN
Sorumlu Hemşire

Dönüş KAZANÇALI
Hemşire

Didem AZAPCI
Psikolog

Hülya BAĞDATLI
Ebe

Fatih KOÇYİĞİT
Sosyal Çalışmacı

Murat ŞAHİN
Sürekli işçi veri giriş görevlisi

Figen ŞALLI
Memur

Telefon 0364 223 03 07
Adres Gülabibey Mahallesi Beytepe 5. Sokak no:13 Merkez/ÇORUM