DOÇ. DR. BURAK GÜMÜŞ
07 Mayıs 2024
Adı ve Soyadı:

Burak GÜMÜŞ

 

 

Unvanı:

Doçent Doktor

Bölüm:

Adli Tıp Anabilim Dalı

İletişim:

0 (364) 219 30 00

e-mail:

 

Lisans Eğitimi:


İstabul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi

Uzmanlık Eğitimi:

Gaziosmapaşa Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı

Yan Dal İhtisas:

 

Tıbbi İlgi ve Uzmanlık Alanı:


Adli Tıp             

Yabancı Dil:

İNGİLİZCE

Yayınları:

 

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1. Enginyurt Ö, Özer E, Gümüş B, Demir EY, Çankaya S. Evaluation of suicidecases in Turkey, 2007-2012. MedSciMonit. 2014 Apr 15;20:614-23. doi: 10.12659/MSM.890689.

2. Gümüş B, Gümüş A, Yildirim A, Ozer E, Ozyurt H, Sahin M, Koldaş M. Evaluation Of The Post-MortemSuperoxideDismutase, GlutathionePeroxidaseActivitiesAndMalondialdehyde Level InRenalAnd Brain Tissues: Is ItPossibleToEstimate Post-MortemInterval Using TheseParameters? ClinicalLaboratory. 2015;61(9):1205-11.

3. Gümüş A, Gümüş B, Özer E, Yücetaş E, Yücetaş U, Düz E, Sarı S, Koldaş M. Evaluation Of The Post-MortemGlucoseAndGlycogenLevelsInHepatic, Renal, MuscleAnd Brain Tissues: Is ItPossibleToEstimatePost-MortemInterval Using TheseParameters? 2015: doi: 10.1111/1556-4029.12937Journal Of ForensicScience.

4. Ozer E, Erdoğan Taycan S, Yildirim A, Çam Çelikel F, Tetikçok R, Gümüş B. Sexualabuseandassaultvictims; comparingthecharacteristics of adolescentandadultvictims. BiomedicalResearch, 2016; 27 (4): 1152-1156.

5. Özer E, Gümüş B, Balandiz H, Kırcı GS, Aydoğdu Hİ, Tetikçok R. Evaluation of geriatricsuicides in Turkey. J ForensicLegMed. 2016 Nov; 44:158-161. Doi:10.1016/j.jflm.2016.10.016.Epub 2016 Oct.24

6. Erenler AK, Gümüş B. Analysis of Road TrafficAccidents in Turkeybetween 2013 and 2017. Medicina (Kaunas). 2019 Oct; 55(10): 679.

7. Topal İ. Gümüş B. Can Bone-Specific Alkaline PhosphataseandOsteocalcineLevels Be UsedtoDeterminethe Age in Children?. Am J ForensicMedPathol. 2020 Sep;41(3):182-187

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Yıldırım A, Çetin İ, Özer E, Gümüş B. Adli Tıp Anabilim Dalına 2006-2010 yılları arasında yaş tayini için başvuran olguların değerlendirilmesi. Çağdaş Tıp Dergisi. 2011; 1(2): 56-61.

2. Yıldırım A, Çetin İ, Din H, Gümüş B. Evaluation of caseswithclaims of sexualabusereferredto service of forensicmedicine in a universityhospital. Cumhuriyet Tıp Dergisi. 2011; 33: 61-69.

3. Yıldırım A, Gümüş B. Difficulty in revealingtheabuse: incest. Cumhuriyet Tıp Dergisi, 2011; 33: 114-118.

4. Yıldırım A, Özer E, Bütün C, Gümüş B. Ölümcül Bir Hayvan Saldırısı: Olgu Sunumu. Adli Bilimler Dergisi, Aralık 2011, Sayı: 4.

5. Yıldırım A, Çetin İ, Toprak S, Yılmaz R, Gümüş B. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Mayıs 2007 ve Kasım 2008 tarihleri arasında verilen özürlü raporlarının değerlendirilmesi. Adli Bilimler Dergisi, 2010 Mart; 9 (1).

6. Gümüş B, Özer E, Yıldırım A, Çetin İ. Tuik verilerine göre Türkiye’de intihar olgularının değerlendirilmesi. Adli Tıp Bülteni. Cilt 15, Sayı 3, 2010.

7. Toprak S, Doğru AÖ, Gümüş B. Türkiye’de uyuşturucu madde suçları ve sosyodemografik özellikleri. Cumhuriyet Tıp Dergisi Cumhuriyet Tıp Derg 2010; 32: 19-25.

8. Toprak S, Çetin İ, Akgül S, Gümüş B. Türkiye’de insan kaçırma suçu ve sosyodemografik özellikleri. Cumhuriyet Tıp Dergisi. 2009; 31: 220-225.

9. Gümüş B, Topal İ, Özer Ö, Balandız H. Türkiye’de 15 Yaş Altı Çocuk Ölümlerinin Değerlendirilmesi. Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Tıp Dergisi. 2018. 2018; 32 (1): 13 – 19.

10. Çom U, Gümüş B, Alan C. Araç İçerisinde Sıcak Çarpmasına Bağlı İki Çocuk Ölümü: Olgu Sunumu. 2019, Cilt 33, Sayı 3, Sayfa(lar) 187-189.

11. Taydaş O, Gümüş B, Karavaş E. ComputedTomographyFeatures Of TraumatıcPulmonaryPseudocysts. TheEuropeanResearchJournal. 2019: 5 (5): 763-765.

12. Toprak S, Çetin İ, Yıldırım A, Aksu M, Gümüş B. Thecharacteristics of thechilddraggedintocrimeamonguniversitystudents. Cumhuriyet Tıp Dergisi. 2020: 42 (1): 65-70.

13. Akturan S, Gümüş B, Özer Ö, Balandız H, Erenler AK. TÜİK Verilerine Göre Türkiye'de 2009 ve 2016 Yılları Arasındaki Ölüm Oranları ve Nedenleri. Konuralp Tıp Dergisi. 2019: 11 (1): 9-16.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Poster Bildiriler:

1. Gümüş B, Yıldırım A, Özer E, Gümüş A, Özyurt H, Şahin M, Koldaş M. Estimation of thepostmortemintervalbymeasuringbrainandrenaltissuesuperoxidedismutase, Glutathioneperoxidaseandmalondialdehydelevels. IFCC WorldLabIstanbul 2014 – Istanbul, 22-26 June 2014 • DOI 10.1515/cclm-2014-4049. ClinChemLabMed 2014; 52, Special Suppl, pp S1 – S1760, June 2014.

2. Özer E, Gümüş B, Balandız H. Characteristics of suicideDeaths in ElderPopulation (above 65-year-old) between 2007-2013 Turkey. 23rd congress of theinternationalacademy of legal medicine. PP 10.35, S415-416, 19-21 January 2015, Dubai İnternationalConvention&ExhibitionCentre.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Poster Bildiriler:

1. Yıldırım A, Çetin İ, Din H, Gümüş B. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Polikliniğine Cinsel İstismar Mağduru Olduğu İddiası ile Başvuran Olguların Değerlendirilmesi. II. Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Kongresi: Sarsılmış Bebek Sendromu, İstismara Bağlı Kafa Travması. 26-28 Mayıs 2010. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi. Ankara.

2. Gümüş B, Özer E, Yıldırım A, Çetin İ. TUİK Verilerine Göre Türkiye'de İntihar Olgularının Değerlendirilmesi. 9. Adli Bilimler Sempozyumu, Trabzon, Nisan 2011

3. Yıldırım A, Özer E, Bütün C, Gümüş B. Hayvan boynuzlaması ile ölüm: olgu sunumu. 8. Anadolu Adli Bilimler Kongresi. Burdur. 18-20 Kasım 2011.

4. Gümüş B, Balandız H, Askay M, Aydoğdu Hİ, Kırcı GS, Özer E. Alev gizleyen yanığı olgu sunumu. 14. Adli Bilimler Kongresi. İzmir-Çeşme. P57. Sayfa 237. 11-14 Mayıs 2017.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Sözlü Bildiriler:

1. Gümüş A, Gümüş B, Özer E, Yücetaş E, Yücetaş U, Düz E, Sarı A, Koldaş M. Ölüm sonrası glikoz ve glikojen düzeylerinin değerlendirilmesi ve ölümden sonra geçen sürenin saptanması. Türk biyokimya dergisi biyokimya günleri. S-020. 2-5 Kasım 2016 Sivas.

2. Gümüş B, Özer Ö, Akturan S, Balandız H. TUİK verilerine göre Türkiye’de Ölüm İstatistiklerinin değerlendirilmesi.16. Ulusal Aile Hekimliği Kongresi. Bilkent Otel ve Konferans Merkezi Ankara. 2017

3. Gümüş B, Özer Ö, Kara İS, Topal İ. TUİK verilerine göre 1995-2012 yılları arasında trafik kazalarına bağlı çocuk ölüm ve yaralanmalarının değerlendirilmesi. 54. Türk Pediatri Kongresi. 2018.

4. Şengül HM. Gümüş B. Ateşli Silah Yaralanmalarında Tomografi İle Traje Tayini Olgu Sunumu. 2. Doğu Anadolu Acil Tıp Günleri Sempozyumu Bildiri Kitabı. 2018.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan Sözlü Bildiriler.

1. Gümüş B. Topal İ. Evaluation of ChildhoodSuicideDeaths in Turkey. 7. KAHEKON Ulusarası Aile Hekimliği Kongresi. 2018.

2. Şahin HHK. Gümüş B. 2009-2018 Yılları Arasında Türkiye'de Kansere Bağlı Ölümlerin Değerlendirilmesi: Tüı̇k Verileri Üzerine Bir Analiz. 3. Ulusarası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi. 2020.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Yapılan Konuşmalar.

1. Gümüş B. Karavaş E. Künt Boyun Travması Sonrası Gelişen Trake Yırtığı. Uluslarası 15. Anadolu Adli Bilimler Kongresi. 2019.

Uluslararası Kitap Bölümleri:

1. Balandız H. Gümüş B.Comparison of AntemortemClinicalDiagnosisandPostmortemFindings in Burn-RelatedDeaths. Burns, InfectionsandWound Management pp 149-152. RecentClinicalTechniques, Results, andResearch in Wounds. Springer Link. 2018.