Klinik Hakkında
26 Eylül 2023

ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjiyo Pankreatografi) işleminde;

Safra ve pankreatik kanalların görüntülenmesi, endoskopik sfinkterotomi yapılması, koledoktan taş çıkarılması,
safra kanalı darlıklarında plastik/metalik stent yerleştirilmesi, safra kanalı darlıklarınının balon ve buji ile dilatasyonu,
nazobiliyer stent takılması, pankreatik stent takılması vs. tüm ERCP işlemleri yapılmaktadır.