Misyon & Vizyonumuz
13 Eylül 2023


Misyon :             

Hasta ve çalışan memnuniyet odaklı, yenilikçi, kaliteli ve ulaşılabilir sağlık hizmeti sunmaktır.

 

Vizyon :             

Nitelikli çalışanlarımızla tıbbın bir çok alanında tercih edilen ve örnek gösterilen kurum olmak.

 

Değerlerimiz:

 Deneyimlerimizden aldığı güç ve sorumluluk ile bugüne kadar sürdürdüğü insan odaklı sağlık hizmeti anlayışını, gelişen teknoloji ve modern yönetim anlayışı ile birleştirerek sağlıkta örnek kuruluş olarak kalmayı ilke edinir.

 

Hastanemiz için; insan sağlığının korunması, hasta memnuniyetinin sağlanması ve tıbbi etiğe uygun hizmet temel prensiptir.

 

BU PRENSİBİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ DOĞRULTUSUNDA;

 

Gelişen tıbbi teknolojik gelişmelerin takipçisi olup Hizmet verdiğimiz insanların sağlık konusundaki ihtiyaçlarını karşılayacak yenilikleri hastanemize kazandırmak.
Hastalarımızın, tedarikçilerimizin ve diğer muhataplarımızın bize duydukları güveni hiçbir zaman sarsmadan, dürüst, kaliteli ve ekonomik sağlık hizmeti sunmak.
Güvenilir, standardize edilmiş ve denetlenebilir kaliteli hizmetin en hızlı şekilde sunulması,
Hastanemiz personeline faaliyet alanımız içerisindeki gelişmelere paralel sağlık ihtiyaçlarını karşılayacak hizmet içi eğitimler planlamak ve bu eğitimlerin yöre halkına yansımasını sağlamaktır.
Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini arttıracak eğitimlerin düzenli olarak personelimize aldırılmasını sağlamak.
Sağlık hizmetinin her aşamasında hastanın bilgilendirilmesi, hizmet sonunda ise memnuniyetin sürekli ölçülmesi ve sonuçların iyileştirilmeye yönelik olarak kullanılmasını amaçlayan çağdaş iletişim ve işletim sistemlerini kurmaktır. 
 

HASTANESİ KALİTE POLİTİKALARI VE STRATEJİLERİ;

Hastanelerimizde, Avrupa Birliği normlarına uygun sağlık hizmeti vermek için;
Hasta ve hasta yakını memnuniyetini sürekli arttırmak,
Teşhis ve tedavi ile ilgili işlemler hakkında hastaları bilgilendirerek onaylarını almak,
Katılımcı bir yönetim anlayışıyla tüm çalışanların deneyim, emek, bilgi, duygu ve
düşüncelerini değerlendirmek,
Çalışanların iletişimini, kaynaşmasını ve motivasyonunu sağlamak için sosyal içerikli
programlar uygulamak,
Hasta, hasta yakını ve çalışan güvenliği konusundaki faaliyetleri
desteklemek, Çağdaş teknolojiyi kullanarak bilimsel araştırmalarda öncü
olmak,
Bilimsel, vicdani ve etik ilkelerden ödün vermeden
çalışmak, Her düzeyde eğitimin sürekliliğini sağlamak,
Sürekli ölçme ve değerlendirme ile hizmet kalitesini arttırarak kalıcı güveni sağlamaktır