Klinik Hakkında
26 Eylül 2023

RADYOLOJİ KLİNİĞİ

Radyoloji Kliniğimiz Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde 10 yılı aşkın süredir hizmet vermektedir. Günümüz gelişmiş görüntüleme teknolojilerine sahip kliniğimiz; 3 Dr.Ögr.Üyesi, 5 Uzman Doktor, 46 Tekniker ve Teknisyen ve 10 sekreter kadrosuyla  7 gün 24 saat görüntüleme hizmeti sunan gelişmiş bir tanı ve görüntüleme birimidir.

Radyoloji Ünitemizde Bulunan Görüntüleme Cihazları :

9 Adet Renkli Doppler Ultrasonografi 

1 Adet Portable Renkli Doppler Ultrasonografi (Yoğun Bakım Hizmeti)

7 Adet Dijital Röntgen Cihazı (Acil ve Poliklinik Hizmeti)

 7 Adet Dijital ve 3 Adet Konvansiyonel Portable Röntgen Cihazı

1 Adet C Kollu Dijital Röntgen Cihazı (Girişimsel Radyoloji Birimi)

1 Adet Dijital Mamografi Cihazı (Meme Ünitesi)

 2 Adet Kemik Dansitometri Cihazı

2 Adet 128 Kesit  Bilgisayarlı Tomografi Cihazı (Hizmet Alımı)

2 Adet 1,5 Tesla Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) Cihazı (Hizmet Alımı)

 

Direkt Grafi (Röntgen) Cihazları: Ünitemiz 8 adet Poliklinik birimi  ve 2 adet Acil birimi ile görüntüleme hizmeti sunmaktadır. Hastalara ait görüntüler 10 dakika kadar kısa bir sürede hastanedeki tüm doktorlar tarafından görülebilmesini ve görüntü arşivlemesini sağlayan Görüntü Arşivleme ve İletişim Sistemine (PACS) aktarılmaktadır. Röntgen birimimizde yıllık ortalama 140-150 bin hastaya görüntüleme hizmeti sunulmaktadır.

CR(Computed Radiology) Sistemi: Ünitemizde üç adet CR sistemi bulunmakta olup direkt grafiler ve mamografi okuma özelliğine sahip çoklu sistemdir. Bu sistem sayesinde direkt grafi görüntülerinde hekimlerimizin arzu ettiği görüntü kalitesine ulaşılmış, film baskı işlemi sonlanmış, filmsiz radyolojiye geçilmiş, sistem daha ekonomik hale gelmiş ve çevre kirliliği sona ermiştir. CR sistemi ile hastalarımıza daha kaliteli ve daha hızlı hizmet sunulmaktadır.

Ultrasonografi ve Renkli Doppler Ultrasonografi (US): Cihazlarımızda gri skala ve Renkli Doppler seçenekleri bulunmaktadır. Gri skala ile Tüm Abdomen, Üriner sistem, Tiroid,Boyun, Obstetrik, Transvajinal, Skrotal, Pelvik, Meme US, Yüzeyel doku US, Kalça US gibi ultrasonografi görüntülemeleri yapılırken, Renkli Doppler US sayesinde ekstremitelerdeki ve karın içerisindeki tüm damarların renkli görüntülenmesi ve akımlarının ölçülmesi yapılmaktadır. Ultrasonografi cihazlarımız ile yıllık ortalama 75.000  hastaya etkin ve kaliteli görüntüleme hizmeti sunulmakta olup acil ultrason haricinde randevu sistemi ile çalışılmaktadır.

Hastanemiz Radyoloji Kliniği bünyesinde yer alan Acil US Ünitesi’nde hafta içi 09.00-23.00 saatleri arasında, hafta sonu ve resmi tatil günlerinde ise 16.00-23.00 saatleri arasında Acil poliklinikten başvuran hastaların ultrasonografi tetkikleri başvuru anında yapılmaktadır. Yatan hastalara da hizmet kalitesi gereğince en geç 3 gün içerisinde US hizmeti verilmektedir. 

Mamografi ve Meme Ünitesi:  Dijital mamografi cihazımız ile 40 yaş üstü bayanların taramaları ve şikayeti olan hastaların mamografi çekimleri yapılmaktadır. Akciğer kanserinden sonra en yaygın tür olan meme kanserinin ( Her 8 kadından biri) teşhisinde mamografi önemli bir yer tutmaktadır . Mamografi cihazı ile yılda ortalama 15-20 bin adet kadın hastaya hizmet sunulmaktadır. Hastalarda saptanan şüpheli kitlelerden görüntüleme eşliğinde ince ve kalın iğne (kor) biyopsi işlemleri, apse drenaj işlemleri, ileri cerrahi işlemler için Mamografi veya US klavuzluğunda telle stereotaksik meme işaretlemeleri yapılmaktadır.

    

Girişimsel Radyoloji: Birimimizde tanısal ve tedavi amaçlı tüm nonvasküler girişimsel radyoloji işlemleri ve bazı vasküler girişimsel işlemler yapılmaktadır.  Ultrasonografi eşliğinde başta tiroid bezi olmak üzere çeşitli ince iğne biyopsileri, organ-doku kalın iğne biyopsileri, tomografi eşliğinde perkütan akciğer biyopsileri yapılmaktadır. Vaskuler ve lüminal işlemlerden  ise ; hemodiyaliz katateri yerleştirilmesi, perkütan nefrostomi, apse, ampiyem, seroma, biliyoma, lenfosel drenaj ve tedavisi, perkütan kolesistostomi, perkütan transhepatik kolanjiyografi, torasentez, parasentez gibi işlemler yapılmaktadır.Bilgisayarlı Tomografi ve Manyetik Rezonans Görüntüleme: Birimimizde biri acil servis diğer poliklinik hizmetinde kullanılan 2adet 128 kesit Bilgisayarlı Tomografi cihazı bulunmaktadır. Tomografi ünitelerinde tüm vücüt bölgelerine yönelik ilaçlı veya ilaçsız incelemeler yapılabilmektedir. Kliniğimizde hizmet veren  2 adet  1,5 Tesla MR cihazi,  en yeni teknoloji ile daha hızlı ve yüksek görüntü kalitesinde MR çekimi yapabilmektedir. Nöroloji, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Ortopedi gibi birçok branşı ilgilendiren hastalıkların tanı metodları arasında üst sıralarda yer alan MR görüntüleme hizmetinin faaliyette olması hastalarımıza verilen sağlık hizmetinin kalitesini ve etkinliğini artırmaktadır.  Tetkik raporları yüklenici firma tarafından 3 mesai günü içinde verilmektedir.            

Modern ekipman ve tesislerle donatılmış olan Kliniğimiz, Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi hastalarının tanı ve tedavi ihtiyaçlarını karşılama hedefi ile modern tıptaki gelişmeleri yakından takip etmeye ve en modern teknolojik görüntüleme yöntemlerini hastaların hizmetine sunmaya devam etmektedir.