Klinik Hakkında
26 Eylül 2023


OBEZİTE DİYET POLİKLİNİĞİ

Hastanede görev yapan hekimler tarafından diyabet tanısı olmayıp diyet tedavisi alması gerektiği tespit edilen hastalar diyetisyen tarafından muayene edilip uygun diyet tedavisi planlanır.
Uygun diyet tedavisi planlanan hastalar düzenli olarak kontrole çağrılarak takipleri yapılır.
18 yaş üstü diyabet tanısı olmayan tüm hastalar bu poliklinikte muayene edilir.
Hastalara sağlıklı beslenme eğitimi verilir.
Servislerden taburcu olan hastalara evdeki diyet tedavisi planlanır.
Hastanemizde yatarak tedavi alan hastaların diyet takipleri diyetisyen tarafından servislerde yapılmaktadır.

DİYABET DİYET POLİKNİLİĞİ

Hastanede görev yapan hekimler tarafından diyabet tanısı olan diyet tedavisi alması gerektiği tespit edilen hastalar diyetisyen tarafından muayene edilip uygun diyet tedavisi planlanır.
Uygun diyet tedavisi planlanan hastalar düzenli olarak kontrole çağrılarak takipleri yapılır.
18 yaş üstü diyabet tanısı olan tüm hastalar bu poliklinikte muayene edilir.
Hastalara diyabette sağlıklı beslenme eğitimi verilir.
Servislerden taburcu olan hastalara evdeki diyet tedavisi planlanır.
Hastanemizde yatarak tedavi alan hastaların diyet takipleri diyetisyen tarafından servislerde yapılmaktadır.
Ayrıca Gestasyonel Diyabet tanısı alan gebe hastalara gerekli beslenme eğitimi verilerek düzenli ve sık aralıklarla kilo ve kan şekeri takibi yapılmaktadır.
KARDİYOLOJİ DİYET POLİKLİNİĞİ

Hastanemizin kardiyoloji polikliniklerinden yönlendirilen tüm hastaların diyet tedavisi planlanır.
Uygun diyet tedavisi planlanan hastalar düzenli olarak kontrole çağrılarak takipleri yapılır.
18 yaş üstü hastalar muayene edilir.
Ayrıca hastanemizin Kardiyak Rehabilitasyon Merkezinde takip edilen hastalar haftalık-on beş günlük aralıklarla diyet tedavisi takibine alınmaktadır.
Hastanemizde anjio olan hastalara diyet eğitimi verilmektedir.
Servislerden taburcu olan hastalara evdeki diyet tedavisi planlanır.
Hastanemizde yatarak tedavi alan hastaların diyet takipleri diyetisyen tarafından servislerde yapılmaktadır. 
 

ONKOLOJİDİYET POLİKLİNİĞİ

Hastanemizin onkoloji polikliniklerinden yönlendirilen tüm hastaların diyet tedavisi planlanır.
Uygun diyet tedavisi planlanan hastalar düzenli olarak kontrole çağrılarak takipleri yapılır.
18 yaş üstü onkoloji tanısı olan tüm hastalar bu poliklinikte muayene edilir.
Hastalara onkoloji hastalıklarında sağlıklı beslenme eğitimi verilir.
Servislerden taburcu olan hastalara evdeki diyet tedavisi planlanır.
Hastanemizde yatarak tedavi alan hastaların diyet takipleri diyetisyen tarafından servislerde yapılmaktadır.
Ayrıca hastanemizin kemoterapi ünitesinde tedavi alan onkoloji hastalarının diyet tedavisi düzenli olarak sık aralıklarla takip edilmekte ve kemoterapi dönemindeki beslenme eğitimi verilmektedir.
 

ÇOCUKDİYET POLİKLİNİĞİ

Hastanemizin çocuk polikliniklerinden yönlendirilen tüm hastalar diyetisyen tarafından muayene edilip uygun diyet tedavisi planlanır.
Uygun diyet tedavisi planlanan hastalar düzenli olarak kontrole çağrılarak takipleri yapılır.
18 yaş altı tüm hastalar bu poliklinikte muayene edilir.
Hastalara sağlıklı beslenme eğitimi verilir.
Servislerden taburcu olan hastalara evdeki diyet tedavisi planlanır.
Hastanemizde yatarak tedavi alan hastaların diyet takipleri diyetisyen tarafından servislerde yapılmaktadır.
Ayrıca bu poliklinikte diyabet hastalarına karbonhidrat sayımı eğitimi verilmektedir.
Obezite cerrahisi olmak için başvuran hastaların cerrahi öncesi ve sonrası diyet tedavisi planlanıp, düzenli ve sık aralıklarla takip edilmektedir.
NUTRİSYON KLİNİĞİ

Günlük olarak hastanemizin yoğun bakımında tedavi gören tüm hastalar diyetisyen tarafından vizit edilerek uygun enteral veya parenteral beslenme planı oluşturulur.
Daha önce beslenme planı oluşturulan hastaların günlük alımları takip edilerek hastanın beslenme tedavisi düzenlenir.
Hastaların beslenme setlerinin uygun koşullarda olup olmadığı kontrol edilir.
Servislerde NRS skoru yüksek çıkan hastaların uygun diyet tedavisi planlanır, hastalar günlük takip edilir.
Hastanemizde enteral veya parenteral beslenmesi planlanan hastalardan taburculuk durumunda da aynı şekilde beslenecek olan hastalara ev için beslenme eğitimi verilmektedir. 
Ayrıca:

Hastanemizin Diyaliz Ünitesinde tedavi alan hastalara düzenli olarak beslenme eğitimi verilir, hastalara uygun diyet tedavisi planlanarak takibi yapılır.
Hastanemizin Palyatif Bakım Merkezinde tedavi gören hastalar günlük vizit edilerek uygun diyet tedavisi planlanıp, hasta ve hasta yakınına beslenme eğitimi verilir.
Hastanemizin Diyabetik Ayak-Yanık Servisinde tedavi gören hastalara düzenli vizit yapılarak beslenme eğitimi verilmektedir. 
MUTFAK DİYETİSYENİ

Yemeklerin besin değerlerinin yeterli ve besin maddelerinin dengeli olmasını sağlamak.
Ambarın düzenli, stokların usule uygun olup olmadığını kontrol etmek. Bu hususta gerekli temel ilkeleri saptayarak en iyi şekilde uygulanmasını sağlamak.
Normal yemek alan hastalarla personel için, mevsimlik yemek listelerini idarenin uygun gördüğü bir komite ile beraber düzenlemek.
Kuruma satın alınacak beslenme ile ilgili maddelerin teknik şartnamelerinin hazırlanmasında bulunmak.
Planlanan yemek listeleri ve yönetmelik eki istihkak cetvellerine göre tüketim maddeleri günlük tabelalarını hazırlamak.
Mutfağın temizlik ve düzenini, mutfak personelinin sağlıklı olmasını, yiyeceklerin hijyen kurallarına uygun, lezzet ve besin değerlerinden kayba uğramadan pişirilmesini sağlamak ve dağıtımını kontrol etmek.
Taşımada ve dağıtımda kullanılan yemek arabaları ile diğer ekipman ve malzemelerin temizlik ve dezenfeksiyonları (muhafaza edildiği alanlar da dahil)  kontrol etmek.
Hazırlanmış veya çiğ yiyeceklerin hijyen standartlarına uygun olarak saklanmasını sağlamak ve denetlemek.
Yemek tarifelerini standartlaştırır ve gerektiğinde günün şartlarına uygun düzeltmeler yaptırmak.
Mutfak personelini seçmek ve idarenin onayına sunmak.
Beslenme ile ilgili lüzumlu araç ve gereçleri saptamak ve sağlanması için Destek ve Kalite Müdürüne bildirmek.
Beslenme ile ilgili fiyatları, maliyet kontrollerini ve istatistikleri yapmak ve gerekli kayıtları tutmak.
Personel yemek servisinin düzenli olarak işlemesini, yemek yenen yerlerin ve yemek kaplarının modern   usullerle temizlenmesini sağlamak.
Ayrıca mutfak personelinin hizmet içi eğitim programını Destek ve Kalite Müdürü ile birlikte planlayarak yaptırmak.
Hekimin saptayıp önerdiği esaslara göre hastaya rejim yemeği tertip etmek. Hasta ile mülakat yaparak istek ve alışkanlıkları ile hastane olanaklarını göz önünde tutmak suretiyle gıda ve yemek çeşit planlanmasını yapmak. Rejim yemeği tabelalarını hazırlatmak.
Rejim yemeği hazırlanma ve pişirme esasları hakkında ilgililere direktif vermek. Rejim yemeği mutfağının çalışmalarını ve diyet hazırlanma hususlarını düzene koymak ve kontrol etmek.
Rejim yemeği tepsilerini kontrol etmek. Rejim yemeklerinin cins, miktar, nitelik, görünüş, sıcaklık-soğukluk vs. Bakımından hastalara önerilen ve tertip edilen rejim yemeğine uygun olup olmadığını, dağıtılmadan evvel görür ve düzenli dağıtım yapılması için gerekli tedbirleri aldırmak.
Yatan hastaları muntazam dolaşarak bunların diyet ve normal yemekleri ile ilgili istek ve eğilimlerini tespit etmek. Yemek listelerinin yapımında bu istekleri dikkate almak. Normal veya rejim yemeği yiyen hastaların hekimin tespit ettiği esaslar içinde kalmak suretiyle mümkün olduğu kadar değişik yemek yemeklerini sağlamak.
Servis mutfaklarının hijyen standartlarına uygun olarak işlemesini sağlamak.