Ar-Ge Birimi
15 Haziran 2022


AR-GE BİRİMİNDE YÜRÜTÜLEN İŞLER:

 

Kurumda Yürütülen Planlı – Plansız Eğitimler

Retrospektif ve Prospektif Yapılması Planlanan Bilimsel Araştırmaların (Klinik Araştırma, Tez, Anket Çalışmaları) Hastane Ön İzinleri, Takipleri ve Raporları

Bilimsel Çalışmaların İncelenmesi ve Değerlendirme İşlemleri

Uzmanlık Eğitimi Gören Araştırma Görevlilerinin Eğitimleri

Eğitim Kliniklerinin Durumu

Eğitim Kliniklerinde Konsey/Vaka/Makale/Bilimsel Tartışma Vb. Toplantıların Kayıt Altına Alınması

Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin klinik, norm kadro planlamaları /TUS ve YDUS Kadroları

Eğitim Değerlendirmeleri

Mesleki Bilgi ve Becerilerini Geliştirmek Amacıyla Değişik Kamu Hastanelerinden Veya Üniversite Hastanelerinden Hizmet İçi Eğitim Talepleri

Gösterge Kartları

Verimlilik Karne Kriterleri, Verimlilik ve SKS Değerlendirme Kriterleri

ÇKYS Eğitim Veri Girişleri

Staj İşlemleri- Sağlık tesislerinde staj yapacak öğrenci sayılarını takip etmek

Kurs , Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

Sertifikalı Kurs Programları

Eğitim Ar-Ge Birimleri Yıllık Faaliyet Raporları

Proje, Erasmus+Plus, Kalkınma Ajansları

Hasta Okulları/Halk Eğitimleri

AR-GE çalışmaları ile ilgili çalıştay, kongre vb. etkinlikler düzenlemek, düzenlenen etkinliklere katılmak

Eğitim Materyalleri ve Kaynak Dökümanlara Ulaşabilme

Kayıtların Saklanması ve Arşiv Hizmetleri

AR-GE BİRİMİ
Hastanemizin  A Blok 2. Kat Dekanlık ve Öğretim Üyeleri koridorunda hizmet vermektedir.

Tel:0(364) 2193000 Dahili:32-28/32-30

AR-GE ÜYELERİ

AR-GE ÜYELERİ

KURUMU

ADI-SOYADI

GÖREVİ

 

 

 

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ

 

 

 

 

DOÇ.DR.SİNAN ZEHİR

 

BAŞHEKİM

DR.ÖĞR.ÜYESİ AYKUT KÜRŞAT FİDAN

BAŞHEKİM YRD.

AR-GE’DEN SORUMLU BAŞHEKİM YRD.

PROF.DR.NİHAL AYDEMİR

NEFROLOJİ UZMANI

BİLİMSEL ÇALIŞMA İNCELEME VE DEĞERLENDİRME KOMİSYON BAŞKANI

DOÇ. DR. CİHAN TOĞRUL

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI

BİLİMSEL ÇALIŞMA İNCELEME VE DEĞERLENDİRME ÜYESİ

DOÇ.DR. CEMİL AYDIN

ÜROLOJİ UZMANI

BİLİMSEL ÇALIŞMA İNCELEME VE DEĞERLENDİRME ÜYESİ

DOÇ.DR. COŞKUN ÖZTEKİN

AİLE HEKİMİ

BİLİMSEL ÇALIŞMA İNCELEME VE DEĞERLENDİRME ÜYESİ

DR.ÖĞR.ÜYESİ MUSA YILMAZ

TIBBİ BİYOKİMYA UZMANI

BİLİMSEL ÇALIŞMA İNCELEME VE DEĞERLENDİRME ÜYESİ

DOÇ.DR.SELÇUK KAYIR

ANESTEZİYOLOJİ VE REAN.UZM.

BİLİMSEL ÇALIŞMA İNCELEME VE DEĞERLENDİRME ÜYESİ

DOÇ.DR.HÜSEYİN KÖSEOĞLU

İÇ HASTALIKLARI/GASTROENTEROLOJİ UZM.

BİLİMSEL ÇALIŞMA İNCELEME VE DEĞERLENDİRME ÜYESİ

DOÇ.DR. HAYATİ YILMAZ

GÖZ HASTALIKLARI

BİLİMSEL ÇALIŞMA İNCELEME VE DEĞERLENDİRME ÜYESİ

DR.ÖĞR.ÜYESİ RAMAZAN TOPÇU

GENEL CERRAHİ UZMANI

BİLİMSEL ÇALIŞMA İNCELEME VE DEĞERLENDİRME ÜYESİ

DR.ÖĞR.ÜYESİ NURDAN FİDAN

RADYOLOJİ UZM.

BİLİMSEL ÇALIŞMA İNCELEME VE DEĞERLENDİRME ÜYESİ

UZ.DR. MEHMET SERTÇELİK

ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HAST. UZMANI

BİLİMSEL ÇALIŞMA İNCELEME VE DEĞERLENDİRME ÜYESİ

AYŞE YORULMAZ KORKMAZ

EĞİTİM VE AR-GE KOORDİNATÖRÜ/EBE

 

AR-GE BİRİM KOORDİNATÖRÜ