Ar-Ge Birimi
26 Eylül 2023

AR-GE BİRİMİNDE YÜRÜTÜLEN İŞLER:Kurumda Yürütülen Planlı – Plansız Eğitimler

Retrospektif ve Prospektif Yapılması Planlanan Bilimsel Araştırmaların (Klinik Araştırma, Tez, Anket Çalışmaları) Hastane

Ön İzinler , Takipler ve Raporları

Bilimsel Çalışmaların İncelenmesi ve Değerlendirme İşlemler

Eğitim Kliniklerinin Durumu

Eğitim Kliniklerinde Konsey/Vaka/Makale/Bilimsel Tartışma Vb. Toplantıların Kayıt Altına Alınması

Eğitim ve Araştırma Hastanelerinin klinik, norm kadro planlamaları /TUS ve YDUS Kadroları

Eğitim Değerlendirmeleri

Mesleki Bilgi ve Becerilerin Geliştirmek Amacıyla Değişik Kamu Hastanelerinden Veya Üniversite Hastanelerinden Hizmet İçi Eğitim Talepleri

Gösterge Kartları

Verimlilik Karne Kriterleri , Verimlilik ve SKS Değerlendirme Kriterleri

ÇKYS Eğitim Veri Girişleri

Staj İşlemleri - Sağlık tesislerinde staj yapacak öğrenci sayılarını takip etmek

Kurs , Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

Sertifikalı Kurs Programları

Eğitim Ar-Ge Birimleri Yıllık Faaliyet Raporları

Proje, Erasmus+Plus, Kalkınma Ajansları

Hasta Okulları/Halk Eğitimleri

AR-GE çalışmaları ile ilgili çalıştay, kongre vb. etkinlikleri düzenlemek, düzenlenen etkinliklere katılmak

Eğitim Materyalleri ve Kaynak Dökümanlara Ulaşabilme

Kayıtların Saklanması ve Arşiv Hizmetleri

 

AR-GE BİRİMİ

Hastanemizin  A Blok 2. Kat Dekanlık ve Öğretim Üyeler koridorunda hizmet vermektedir. Tel:0(364) 2193000 Dahl :32-28/32-30

 

 

AR-GE ÜYELERİKURUMU

ADI-SOYADI

GÖREVİDOÇ.DR.SİNAN ZEHİRBAŞHEKİM

DR.ÖĞR.ÜYESİ AYKUT KÜRŞAT FİDAN

AR-GE’DEN SORUMLUT.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

EROL OLÇOK EĞİTİM

VE ARAŞTIRMA HASTANESİBAŞHEKİM YRD.

BAŞHEKİM YRD.

PROF.DR.NİHAL AYDEMİR

NEFROLOJİ UZMANI

BİLİMSEL ÇALIŞMA İNCELEME VE

DEĞERLENDİRME KOMİSYON BAŞKANI

DOÇ. DR. CİHAN TOĞRUL KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM UZMANI

BİLİMSEL ÇALIŞMA İNCELEME VE DEĞERLENDİRME ÜYESİ

DOÇ.DR. CEMİL AYDIN

ÜROLOJİ UZMANI

BİLİMSEL ÇALIŞMA İNCELEME VE DEĞERLENDİRME ÜYESİ

DOÇ.DR. COŞKUN ÖZTEKİN

AİLE HEKİMİ

BİLİMSEL ÇALIŞMA İNCELEME VE DEĞERLENDİRME ÜYESİ

DR.ÖĞR.ÜYESİ MUSA YILMAZ

TIBBİ BİYOKİMYA UZMANI

BİLİMSEL ÇALIŞMA İNCELEME VE DEĞERLENDİRME ÜYESİ

DOÇ.DR.SELÇUK KAYIR ANESTEZİYOLOJİ VE REAN.UZM.

BİLİMSEL ÇALIŞMA İNCELEME VE DEĞERLENDİRME ÜYESİ

DOÇ.DR.HÜSEYİN KÖSEOĞLU İÇ HASTALIKLARI/GASTROENTEROLOJİ UZM.

BİLİMSEL ÇALIŞMA İNCELEME VE DEĞERLENDİRME ÜYESİ

DR.ÖĞR.ÜYESİ RAMAZAN TOPÇU

GENEL CERRAHİ UZMANI

BİLİMSEL ÇALIŞMA İNCELEME VE DEĞERLENDİRME ÜYESİ

DR.ÖĞR.ÜYESİ NURDAN FİDAN

RADYOLOJİ UZM.

BİLİMSEL ÇALIŞMA İNCELEME VE DEĞERLENDİRME ÜYESİ

UZ.DR. MEHMET SERTÇELİK ÇOCUK RUH SAĞLIĞI VE HAST. UZMANI

BİLİMSEL ÇALIŞMA İNCELEME VE DEĞERLENDİRME ÜYESİ

AYŞE YORULMAZ KORKMAZ EĞİTİM VE AR-GE KOORDİNATÖRÜ/EBEAR-GE BİRİM KOORDİNATÖRÜ