Anne Dostu Kriterlerimiz
26 Eylül 2023

Anne kriterleri.jpg.jpg
    ANNE DOSTU HASTANE KRİTERLERİ

1.Güvenli ve kaliteli gebelik izlemi ve doğum hizmeti almak bütün anne adaylarının hakkıdır. 
2.Verilen hizmet, gebelik dönemi, travay, doğum ve doğum sonrası bakım ve danışmanlık hizmetlerini kapsamalıdır. 
3.Kurumlarda poliklinik, eğitim, danışmanlık ve doğum hizmeti verilen ortamlar ulusal standartlara uygun hazırlanmalıdır.
4.Mahremiyet beklentileri itina ile karşılanmalı, hijyen ve konfor standartları yüksek tutulmalıdır.
5.Kanıta dayalı olmayan müdahaleler rutin olarak uygulanmamalıdır.
6.Hizmet sunumu için gerekli olan insan kaynakları ve lojistik destek optimum düzeyde olmalıdır.
7.Acil obstetrik durumlarda sevk kriterlerine uyulmalıdır.
8.Doğum hizmeti anne ve bebek odaklı olmalıdır. 
9.Hizmet sunanların bilgi ve beceri kapasitesini güçlendirmeye yönelik aktiviteler planlanmalı ve uygulanmalıdır.
10.Verilen hizmetlerle ilgili gerekli kayıtlar tutulmalı ve düzenli aralıklara analizleri yapılarak hizmetlerin geliştirilmesinde kullanılmalıdır.