Akılcı Laboratuvar Kullanımı
26 Eylül 2023

 Bakanlığımız Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Tetkik ve Teşhis Hizmetleri Daire Başkanlığınca kamu/üniversite/özel tıbbi biyokimya, tıbbi mikrobiyoloji, tıbbi patoloji, doku tipleme laboratuvarları ile genetik hastalıklar tanı merkezlerini kapsayan “Akılcı Laboratuvar Kullanımı Projesi” yürütülmektedir
             
             İlgili Proje çerçevesinde, hastaya doğru tanı konulmasını sağlamak, test sonuçlarının klinik yararlılığını arttırmak, tıbbi laboratuvar alanında üretilen hastaya verilecek olan tetkik sonuç raporlarının standardize etmek, gereksiz test istemini önlemek, klinisyen ile tıbbi laboratuvar uzmanı arasında iletişim, teknik danışmanlık ve bilgi alışverişini sağlamak amaçları ile;

 


Konsültasyon İstemi Prosedürü.pdf

Bu Test Nerede Yapılıyor? Sistemi.pdf

Kullanımı Uygulaması ve Yaygınlaştırılması.pdf

Tıbbi Laboratuvar Tetkik Sonuç Raporu.pdf

Refleks Test ve Reflektif Test Uygulamaları Hakkında.pdf

Akılcı Laboratuvar kullanımı kayıt klavuzu.pdf

Akılcı Test İstemi Prosedürü.pdf

Akılcı Laboratuvar Kullanıcı Egitici Egitim Sunusu.pptx