Klinik Hakkında
26 Eylül 2023

ELEKTROENSEFALOGRAFİ (EEG)

 

EEG birimi hastanemiz B Blok Zemin katında Nöroloji poliklinikleri karşısında bulunmaktadır. EEG biriminde (2) Hemşire görev yapmaktadır. Hafta içi beş gün mesai saatleri içerisinde hizmet verilmektedir.

 

Bu test ile teşhis konulabilecek hastalıklar:

 

Epilepsi (Sara)
Kafa yaralanmalarına bağlı beyin travması
Beyin tümörleri
İnme (Felç)
Psikiyatrik hastalıklar
Hafıza problemleri
Bu hastalıkların teşhisi dışında komadaki hastalarda da kullanılan bir testtir.
 

EEG birimimizde (2) adet (22) kanallı EEG cihazı ile çekim yapılmaktadır. EEG raporları görevli hekim tarafından (24) saat de raporlanmaktadır. EEG randevuları aynı gün verilmeye çalışılmakla birlikte hasta yoğunluğu ve hastanın çekim öncesi hazırlığı gibi sebeplerden dolayı farklı yakın bir tarihe randevu verilir. Çekilen EEG ler uyku aktivasyonu ve rutin EEG olmak üzere (2) şekildedir. Rutin EEG çekimi ortalama (30) dakika sürerken, uyku aktivasyonlu EEG (60) dakika veya daha uzun sürebilmektedir.

 

Rapor sonuçları EEG istemi yapan hekime bilgisayar sistemi üzerinden gönderilmektedir.