TESİS GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
23 Kasım 2023


Tesis Güvenliği Komitesi Görev Alanı

 

·         Bina Turlarında Elde Edilen verilerin değerlendirilmesi,

·         Hastane alt yapı güvenliğinin sağlanması,

·         Kurumda can ve mal güvenliğinin sağlanması,

·         Acil durum ve afet yönetimi çalışmaları,

·         Atık yönetimi çalışmaları,

·         Tıbbi cihazların bakım, ayar ve kalibrasyon planlarını ve kalibrasyonlarının yapılması,

·         Tehlikeli maddelerin yönetimi

 

Komitemiz yılda 4 kez ve gerektiğinde toplanmaktadır.