Klinik Hakkında
26 Eylül 2023

TARİHÇE

Acil Servisimiz, uzun yıllar boyunca Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet verdikten sonra önce Eğitim Araştırma Hastanesi olarak daha sonra da son şeklini alarak Hitit Üniversitesi  Çorum Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı statüsünde hem Çorum ve çevre illere sağlık hizmeti hem de bilimsel çalışma ve Araştırma-Geliştirme faaliyetleriyle ülke kalkınmasına katkıda bulunmaktadır.

Bu kurumsal dönüşüm ve ilerlemelerin sağlanmasında ve sağlıklı şekilde hayata geçirilmesinde Prof Dr Ahmet Çınar YASTI’nın tecrübe ve bilgi birikimini acil servis personeliyle paylaşmasının çok önemli katkısı olmuştur.

2015 yılı itibariyle Anabilim Dalı Başkanlığı görevine gelen Doç Dr Ali Kemal ERENLER, Dr Öğr Görevlisi Mehmet Oğuzhan AY ile birlikte mevcut uzman hekim, pratisyen hekim, hemşire ve sağlık personeliyle birlikte hizmette kalitenin arttırılması yönünde bilimsel veriler ışığında, ileri teknoloji olanakları takip edilerek çalışmalarını sürdürmektedirler.

FİZİKİ YAPI

Acil Servisimiz, en ferah fiziki çevrede hizmet edilebilmesi amacıyla toplam 3724 m2’lik yüz ölçümüne sahip olup, bu alanın dağılımı çocuk acil için 193 m2, sarı muayene alanı için 230 m2, 2 adet resüsitasyon odası için 92 m2 ve 4 adet gözlem odası için 128’er m2 şeklindedir.

Acil Servisimiz kendi bünyesinde bulunan 2 adet direkt grafi odası, 1 adet bilgisayarlı tomografi odası, 1 adet acil ultrasonografi odası, acile ait laboratuar ünitesi, 2 adet yeşil alan poliklinik odası, travma odası, alçı odası, pansuman odası, enjeksiyon odası, KBRN (Kimyasal-Biyolojik-Radyaoktif-Nükleer) ünitesi, polis noktası, diğer branşlar için ayrılan poliklinik odaları, ameliyathane ve yoğun bakım gibi kritik birimlere kolay ulaşım, seminer ve eğitim odaları ve gebe muayene odası gibi çağımızın gerektirdiği bir çok teknolojik imkanlarla donatılmış olup doğru teşhis ve tedaviye giden yolda her türlü yardımcı alt yapı tesis edilmiştir.