Klinik Hakkında
26 Eylül 2023


Gastroenteroloji bölümümüze ait birimler klinik (yataklı servis), poliklinik ve endoskopi ünitelerinden oluşmaktadır. Klinik hizmetleri yataklı servisler bölümü 4. kat F blokta, poliklinik ve endoskopi üniteleri ise B blok 1. katta yer almaktadır. Endoskopi ünitemizde iki adet endoskopi odası, ultrasonografi ve karaciğer biyopsisi odası bulunmaktadır. Ayrıca lokal ameliyathane içinde bulunan radyasyon standartlarına uygun bir oda ERCP işlemi için tarafımıza tahsis edilmiştir. Gastroenteroloji Bölümü’müzün ekipmanları arasında üst gastrointestinal endoskopi için konvansiyonel ve video sistemlere ait toplam 7 adet ön görüşlü endoskop (gastroskop), alt gastrointestinal endoskopi için konvansiyonel ve video sistemlere ait toplam 5 adet kolonoskop, ERCP (endoskopik retrogradkolanjiyo - pankreotikografi) için konvansiyonel sisteme ait toplam 3 adet duodenoskop, EUS (endoskopik ultrasonografi) işlemleri için konvansiyonel 1 adet lineer EUS skopu bulunmaktadır. Ünitemizde tanı ve tedaviye yönelik endoskopik işlemler alanında uzman 2 doktorumuz ve 4 hemşiremiz tarafından başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.

Ucunda ışıklı kamera olan kıvrılabilen bir alet yardımı ile içi boş organların görüntülenmesi işlemine ‘endoskopi’ denir. Ağızdan girmek suretiyle yemek borusu, mide ve on iki parmak bağırsağının incelenmesine ‘gastroskopi’ veya ‘özofagogastroduo endoskopi’, kalın bağırsak ve ince bağırsağın son kısmının incelenmesine ’kolonoskopi’, kalın barsağın son kısımlarınının incelenmesine ‘rektosigmoidoskopi’ ismi verilmektedir. Bu işlemler tanısal amaçlı yapılmakta olup bu amaçla biyopsi alınmaktadır. Ayrıca tedavi amaçlı; özofagus darlıklarında buji ve balon dilatasyonu, özofagus varislerinde bandligasyonu ve skleroterapi, kanayan üst ve alt gastrointestinal kanala ait lezyonlarda skleroterapi ve hemoklip uygulaması, polipektomi, argon plazma ile koagülasyon, OTSC (overthescopeclip) uygulanması ile doku defektlerinin kapatılması, üst ve alt gastrointestinal sistem malign darlıklarında stent uygulanması, pilorstenozunda balon dilatasyonu, perkütan endoskopik gastrostomi, gastrointestinalsistem yabancı cisimlerinin çıkarılması, uygun internalhemoroidlereband atılmasıişlemleri yapılmaktadır.

Safra ve pankreastaki hastalıkların tanı ve tedavisine ‘ERCP’ işlemi yapılmaktadır. En sık ERCP yapılma nedeni safra yollarında taş bulunmasıdır. Ana safra kanalında bulunan taşın yaptığı tıkanıklığı gidermek için yapılır. Bunun dışında safra yolları ve pankreas tümörleri, safra yolları darlığı, safra yollarından kaçak olması (özellikle cerrahi girişimler sonrası), bazı pankreas hastalıkları ERCP endikasyonlarını oluşturur. Hastanemizde safra ve pankreatik kanalların görüntülenmesi, endoskopik sfinkterotomi yapılması, koledoktan taş çıkarılması, safra kanalı darlıklarında plastik/metalik
stent yerleştirilmesi, safra kanalı darlıklarının balon veya buji ile dilatasyonu, nazobiliyerstent takılması, pankreatik stent takılması gibi tüm ERCP işlemleri yapılmaktadır.

EUS skopunda, diğer endoskopik işlemlerden farklı olarak kameralı endoskopi cihazının ucunda ultrasonografi cihazı bulunmaktadır ve bu sayede sindirim sisteminin tüm katmanlarının ve sindirim sistemine komşu bazı organ ve yapıların incelenmesi yapılabilmektedir. EUS işlemi, görüntülemeler ve alınan biyopsi örneklemeleri ile tanısal amaçlı kullanılabileceği gibi özellikle pankreas hastalıklarınd tedavi amacı ile kullanılabilmektedir.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji bölümü yılda ortalama 3000 gastroskopi, 2000 kolonoskopi ve 500 ERCP işlem hacmi ile bölgemizin önemli bir referans merkezi konumuna gelmiştir.

Kliniğimizde yapılan bilimsel faaliyetler; yurtiçi ve yurtdışı makalelerimiz, bildirilerimiz önemli bir seviyeye ulaşmıştır.Kliniğimizde aynı zamanda Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine ve iç hastalıkları araştırma görevlilerine de eğitim verilmektedir. Gastroenteroloji yan dal eğitimi için de Tıpta Uzmanlık Kurulu tarafından onay alınmış olup yakın bir zamanda yan dal asistanı eğitimine başlanacaktır.