HASTA GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
23 Kasım 2023


Hasta Güvenliği Komitesinin Görev Alanı

1. Hastaların doğru kimliklendirilmesi

2. Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması

3. İlaç güvenliğinin sağlanması

 4. Radyasyon güvenliğinin sağlanması

5. Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması

6. Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması

 7. Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması

8. Hasta mahremiyetinin sağlanması

9. Hastaların güvenli transferi

10. Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi

11. Bilgi güvenliğinin sağlanması

12. Enfeksiyonların önlenmesi

13. Laboratuvarda hasta güvenliğinin sağlanması

Sağlık Bakanlığımız tarafından Cumhuriyetimizin 100. Yılı olan 2023 yılına girerken “Ulusal Hasta Güvenliği Hedefleri” kapsamındaki  23 hedefi, dünyadaki kalite çalışmaları kapsamında yeniden değerlendirerek yayımladığı yeni rehberler doğrultusunda görev alanlarımıza ilgi başlıklar eklenmekte ve komitemizde görüşülmektedir.  Komitemiz yılda 4 kez ve gerektiğinde toplanmaktadır.