RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
26 Eylül 2023

Dr. Aykut Kürşat Fidan
Dr. Nurdan Fidan
Murat Yalçın
Anestezi Teknisyeni Salih Sarı