RADYASYON GÜVENLİĞİ KOMİTESİ
14 Haziran 2022

Dr. Aykut Kürşat Fidan
Dr. Nurdan Fidan
Murat Yalçın
Anestezi Teknisyeni Salih Sarı