Covid 19 Takip Merkezi
26 Eylül 2023


COVİD – 19 MERKEZİMİZ

Çin Halk Cumhuriyeti’ nde ortaya çıkan ve çeşitli ülkelerden bildirimi yapılan yeni bir alt tipe bağlı Koronavirüs hastalığı (COVİD 19) Tüm dünya için halk sağlığı tehdidi oluşturmakta ve Bakanlığımız tarafından da yakından takip edilmektedir. Ülkemizde Dünya Sağlık Örgütü’ nün önerileride dikkate alınarak gerekli önlemler alınmaktadır. Hastalığın ülkemizde yayılımının önüne geçilmesi amacıyla Bilim Kurulu konuyla ilgili düzenli olarak toplanmakta ve değerlendirmeler yapmaktadır. Birçok alanda tedbirler alınmakla birlikte gerek hasta ve yakınları gerek ise sağlık kuruluşlarındaki yoğunluğun en aza indirilmesi ve sağlık personelimizin üzerindeki  yükün azaltılması amacıyla tüm sağlık hizmet sunucularında tedbirler alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Bu bağlamda hastanemiz  giriş çıkışlarında sağlık personelimiz tarafından triyaj uygulaması başlatılımış olup  kontrol sağlanmaya çalışılmıştır. Polklinik yoğunluğunu azami düşürmek amaçlı Bakanlığın emri dahilinde MHRS kapsamlı faaliyet vermesi sağlanmıştır.

Covid 19 şüpheli hastalarımızın hastaneye başvurma, testve yatış aşamasına kadar ki süreçlerinde diğer hastalardan izole bir şekilde hastanemiz Acil bölümünde uygun şekilde  test, muayene ve transferini sağlamak  amacıyla ayrı bir giriş oluşturulması sağlanmıştır. Yoğun bakımlarda ve yataklı servislerde gerekli izolasyon tedbirleri alınarak uygun  birimler oluşturulmuştur.

Acile başvuran, yatışı yapılan şüpheli ve pozitif tanılı tüm hastaların Müdürlük ve Bakanlığımıza bildirimleri sağlanmıştır.

Sağlık personelimizin hastalık şüphesi durumlarında test ve muayenelerinin yapılması amacıyla Personel Covid Polikliniği oluşturulmuştur.

14.01.2021 tarihine inaktif (covid 19) Sinovac aşılamamız Bakanlığımızın emriyle Hastanemiz aşı biriminde başlamıştır. Bunu takiben 02 .04 2021 tarihinde Covid 19 (MRNA) Biontech aşılamamızla süreç devam etmiştir.

Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi olarak yöneticilerimizin ve sağlık çalışanlarımızın yoğun özveri ve gayretiyle koruyucu ve önleyici tedbirler ilekontrol altında tutulması sağlanmıştır.