UZM. DR. BURÇİN CANSU BOZCA
23 Mayıs 2022
Adı ve Soyadı:

Burçin Cansu BOZCA

 

 

Unvanı:

UZMAN

Bölüm:

DERİ VE ZÜHREVİ HASTALIKLARI

İletişim:

0 (364) 219 30 00

e-mail:

 

Lisans Eğitimi:

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi

(2015 Dönem birinciliğiyle mezuniyet)

Uzmanlık Eğitimi:

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi

Yan Dal İhtisas:

 

Tıbbi İlgi ve Uzmanlık Alanı:

OtoimmünBüllü Hastalıklar

Behçet Hastalığı

Vaskülitler

Tırnak Hastalıkları

Akne ve Rozase

Dermoskopi

Deri Kanserleri

Yabancı Dil:

İNGİLİZCE

Yayınları:

 1. Mumcu G, Yay M, Aksoy A, Taş MN, Armağan B, Sarı A, Bozca BC, Tekgöz E, Karadağ DT, Badak SÖ, Tecer D, Bes C, Şahin A, Erken E, Cefle A, Çınar M, Yılmaz S, Karaçaylı Ü, Alpsoy E, Şenel S, Yaşar Bilge Ş, Kaşifoğlu T, Karadağ Ö, Aksu K, Keser G, Alibaz-Öner F, İnanç N, Ergun T, Direskeneli H. Predictivefactorsforwork-dayloss in Behçet'ssyndrome: A multi-centerstudy. Int J RheumDis. 2020 Feb;23(2):240-246. doi: 10.1111/1756-185X.13771. Epub 2019 Dec 19. PMID: 31858715. https://doi.org/10.1111/1756-185x.13771
 2. Mumcu G, Yay M, Karaçaylı Ü, Aksoy A, Taş MN, Armağan B, Sarı A, Bozca BC, Tekgöz E, Temiz Karadağ D, Badak SÖ, Tecer D, Yıldırım A, Bes C, Şahin A, Erken E, Cefle A, Çınar M, Yılmaz S, Alpsoy E, Boyvat A, Şenel S, Bilge ŞY, Kaşifoğlu T, Karadağ Ö, Aksu K, Keser G, Alibaz-Öner F, İnanç N, Ergun T, Direskeneli H. Moderationanalysisexploringassociationsbetweenageandmucocutaneousactivity in Behçet'ssyndrome: A multicenterstudyfromTurkey. J Dermatol. 2020 Dec;47(12):1403-1410. doi: 10.1111/1346-8138.15553. Epub 2020 Sep 27. PMID: 32981075. https://doi.org/10.1111/1346-8138.15553
 3. Mumcu G, Karacayli Ü, Yay M, Aksoy A, Taş MN, Armağan B, Sari A, Bozca BC, Tekgöz E, Karadağ DT, Badak SÖ, Tecer D, Bes C, Şahin A, Erken E, Cefle A, Çinar M, Yilmaz S, Alpsoy E, Şenel S, Bilge ŞY, Kaşifoğlu T, Karadağ Ö, Aksu K, Keser G, Alibaz-Öner F, Inanç N, Ergun T, Direskeneli H. Oral ulceractivityassessmentwiththecompositeindexaccordingtodifferenttreatmentmodalities in Behçet'ssyndrome: a multicentrestudy. ClinExpRheumatol. 2019 Nov-Dec;37 Suppl 121(6):98-104. Epub 2019 Dec 9. PMID: 31856935.
 4. Bozca BC, Alpsoy E. ExperimentalTherapeutic Solutions forBehcet'sDisease. J ExpPharmacol. 2021 Feb 12;13:127-145. doi: 10.2147/JEP.S265645. PMID: 33603502; PMCID: PMC7886245. https://doi.org/10.2147/jep.s265645
 5. Bozca BC, Unal B, Alpsoy E. Lamotrigine-induced DRESS withpurpuriclesions in the oral mucosa. JAAD Case Rep. 2020 Apr 23;6(5):383-385. doi: 10.1016/j.jdcr.2019.09.012. PMID: 32382623; PMCID: PMC7200190. https://doi.org/10.1016/j.jdcr.2019.09.012
 6. Bozca BC, Ozbudak IH, Alpsoy E. A case of Heck'sdiseasewithprimaryintestinallymphangiectasiatreatedwithimiquimod. Indian J DermatolVenereolLeprol. 2020 Nov-Dec;86(6):724-725. doi: 10.4103/ijdvl.IJDVL_898_19. PMID: 32830787. https://doi.org/10.4103/ijdvl.ijdvl_898_19
 7. Bozca BC, Irican CM, Karakaş AA. Three toxicepidermalnecrolysiscasestreatedwithcyclosporineand a review of theliterature. DermatolTher. 2020 Nov;33(6):e14435. doi: 10.1111/dth.14435. Epub 2020 Oct 29. PMID: 33084141. https://doi.org/10.1111/dth.14435
 8. Köseoğlu HG, Bozca BC, Başsorgun Cİ, Sarı R, Akbaş SH, Karakaş AA. The role of insulin-likegrowthfactor in AcrochordonEtiopathology. BMC Dermatol. 2020 Nov 3;20(1):14. doi: 10.1186/s12895-020-00111-0. PMID: 33143702; PMCID: PMC7640457. https://doi.org/10.1186/s12895-020-00111-0
 9. Bozca B.C., Dicle Ö., "AlopesiAreatada Tanı Yöntemleri ve Laboratuvar Değerlendirme", Türkiye Klinikleri Dermatoloji Özel Dergisi, cilt.11, ss.15-21, 2018
 10. Bozca B.C., Uzun S., "Ultraviyole Işınları ve Rozase, Tedavide Güneşten Koruyucular", Türkiye Klinikleri Kozmetik Dermatoloji Özel Dergisi, cilt.11, ss.27-34, 2018
 11. Durdu M., Bozca B.C., Koçer E.N., "Dolgu Reaksiyonları: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi", Türk Dermatoloji Dergisi, cilt.11, ss.59-66, 2017
 12. Bozca B.C., Enli S., Akman Karakaş A., "RetrospectiveEvoluation of Frequency of AutoimmuneBullousDiseaseInChronicPruritusEtiology", 5th International DermatologyandCosmetologyCongress (INDERCOS), İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-15 Mart 2020, pp.1-1
 13. Bozca B.C., Başsorgun C.İ., Alpsoy E., "FacialPorokeratosisIn Ala Nasi; A Case Report", 4th International DermatologyandCosmetologyCongress (INDERCOS), İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-30 Mart 2019, pp.1-1
 14. Bozca B.C., Başsorgun C.İ., Alpsoy E., "PalpablPurpura ile Başvuran Hastalarda KutanözVaskülit Sıklığı, Nedenleri ve Olası Sistemik Tutulumların Araştırılması", 28. Ulusal Dermatoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 24-28 Eylül 2019, ss.1-1
 15. Bozca B.C., Ünal B., Alpsoy E., "Dev Hücreli LikenoidDermatit:Nadir Bir Antite", 27. Ulusal Dermatoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-20 Ekim 2018, ss.1-1
 16. SofievaMammadli K. , Bozca B.C., Ocak G.A., Ürgüden M., Alpsoy E., "AinhumHastalığı:Bir Olgu Sunumu", 27. Ulusal Dermatoloji Kongresi, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-20 Ekim 2018, ss.1-1
 17. Koyuncu M.A., Bozca B.C., Başsorgun C.İ., Alpsoy E., "PigmentedDermatofibrosarkomaProtuberans (BednarTumor): A Case Report", 27th EADV Congress, Paris, FRANSA, 12-16 Eylül 2018, pp.1-1
 18. Bozca B.C., Şenol Y., Dicle Ö., "DIPHENYLCYCLOPROPENONE IN THE TREATMENT OF CHRONIC AND\OR EXTENSIVE ALOPECIA AREATA", 27th EADV Congress, Paris, FRANSA, 12-16 Eylül 2018, pp.1-1
 19. Uzun S., Eskiocak A.H., Bozca B.C., Özçentik A., "Tworecalcitrantandgeneralizedgranulomaannularecasestreatedwithinfliximab", 27th EADV congress, Paris, FRANSA, 12-16 Eylül 2018, pp.1-1
 20. Bozca B.C., Uzun S., "HerpesVirusInfectionInOxygenFace Mask Distribution: A VeryRareEntity", 27th EADV Congress, Paris, FRANSA, 12-16 Eylül 2018, pp.1-1
 21. Bozca B.C., Başsorgun C.İ., Ünal B., Dicle Ö., "Vulva Tutulumunun Eşlik Ettiği Bir DowlingDegos Hastalığı Olgusu;Dermoskopik Bulgular", 13. Dermatolojide Gelişmeler Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-13 Mayıs 2018, ss.1-1
 22. Bozca B.C., Ünal B., Alpsoy E., "A case of PurpuricPityriasisRoseaResemblingHenochSchönleinpurpura", 3rd International DermatologyandCosmetologyCongress (INDERCOS), İSTANBUL, TÜRKIYE, 13-17 Mart 2018, pp.1-1
 23. Bozca B.C., Başsorgun C.İ., Alpsoy E., "VerrucousHyperplasia of AmputationStump", 3rd International DermatologyandCosmetologyCongress (INDERCOS), İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-17 Mart 2018, pp.1-1
 24. Bozca B.C., Dicle Ö., Ünal B., Uzun S., "A Case of FolliculitisDecalvansPresenting as PityriasisAmiantacea", 27th EADV Congress, Paris, FRANSA, 12-16 Eylül 2018, pp.1-1
 25. Bozca B.C., SofievaMammadli K. , Başsorgun C.İ., Dicle Ö., Uzun S., "Onikomikozu Taklit Eden Bir SubungualSkuamöz Hücreli Karsinom Olgusu ", V. DOD Dermatoloji Gündemi, AYDIN, TÜRKIYE, 28 Eylül - 1 Ekim 2017, pp.1-1