Klinik Hakkında
26 Eylül 2023


Merkez Laboratuvarımız

Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Merkez Laboratuvarı, yılda yaklaşık 400000 hastaya hizmet veren, yılda ortalama 2 milyon testin yapıldığı bir laboratuvardır. 250’ye yakın test çeşitliliği ile geniş bir yelpazede hizmet vermektedir.

Merkez Laboratuvarı’nda bu hizmeti gerçekleştirmek üzere 4’ü öğretim üyesi olmak üzere toplam 12uzman hekimve 60 laboratuvar teknisyeni çalışmaktadır.

Hastanemiz birimleri yanı sıra hastanemiz dışı kurumlara ( merkez ilçelerimize ) da laboratuvar hizmeti verilmektedir.

Hastanemiz merkez laboratuvarı biyokimya ve mikrobiyoloji laboratuvarı olmak üzere hizmet vermektedir. Ayrıca 24 saat hizmet veren acil laboratuvarımız da mevcuttur.

 

Tıbbi Biyokimya Laboratuvarı

Biyokimya Laboratuvarı serviste yatmakta ve polikliniklerde izlenmekte olan hastaların kan, idrar ve diğer vücut sıvılarında istenen testlerin çalışıldığı birimdir.

Çalışılan testlerin sonuçlarının tekrarlanabilirliği iç (internal) kalite kontrol örnekleriyle, doğruluğu, güvenilirliği ve uluslararası uyumluluğu ise dış (external) kalite kontrol programlarına katılım ile takip edilmektedir. Sağlık Bakanlığı'nın laboratuvar hizmetleri performans kriterleri yerine getirilmektedir.

Biyokimya laboratuvarı olarak toplam kalite sürecinde hedeflenen değerler doğrultusunda, hızlı ve güvenli sonuç vererek daha ileriye gitme çalışmaları kesintisiz sürdürülmektedir ve ISO 15189'a göre akredite olabilmesi için gerekli çalışmaların yapılması planlanmaktadır. Biyokimya laboratuvarında altı Biyokimya uzmanı, onyedi Laboratuvar teknisyeni görev yapmaktadır.

Hastanemizde yapılmayan testler dış laboratuvar hizmet alımı şeklinde yapılmaktadır.

Hastanemizin ek binasında bulunan Amatem birimimizde uyuşturucu paneli yapılmaktadır.

 

Birimlerimiz

Biyokimya
Hemogram
Hormon
Koagülasyon
İdrar
Sedimantasyon
Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Mikrobiyoloji laboratuvarımızda bakteri, virüs, mantar, parazit ve diğer mikroorganizmalardan kaynaklanan hastalıkların tanısını koymaya yönelik testler çalışılmaktadır.

Çalışılan testlerin sonuçlarının tekrarlanabilirliği iç (internal) kalite kontrol örnekleriyle, doğruluğu, güvenilirliği ve uluslararası uyumluluğu ise dış (external) kalite kontrol programlarına katılım ile takip edilmektedir. Sağlık Bakanlığı'nın laboratuvar hizmetleri performans kriterleri yerine getirilmektedir. Bunun yanı sıra moleküler mikrobiyoloji laboratuvarında tüberküloz tanısına yönelik konvonsiyonel ve moleküler testler çalışılmaktadır. Moleküler Laboratuvarımızda Sendromik Panel testler mevcuttur. Sendromik Panel bazlı tesltler sayesinde solunum, gastrointestinal ve merkezi sinir sistemi enfeksiyonlarında çoklu patojenleri aynı anda hızlı bir şekilde tespit ederek hekimlerin tanı yaklaşımına önemli katkılar sağlanmaktadır. Bu testler bölgemizde sadece bizim hastanemizde bulunmaktadır.

Ayrıca pandemi döneminde açılan covid PCR laboratuvarımız mevcuttur.

Mikrobiyoloji laboratuvarında 6 mikrobiyoloji uzmanı, 18 Laboratuvar teknisyeni görev yapmaktadır.

Hastanemizde yapılmayan testler dış laboratuvar hizmet alımı şeklinde yapılmaktadır.Birimlerimiz

Kültür-Antibiyogram
Elisa
Parazitiloji
Nefolometre
Moleküler Lab.
Tüberküloz Lab.
PCR
İLETİŞİM

Adres: Çepni mah. İnönü cad. Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi 19000   ÇORUM

Tel: 03642193000


  • lab. 1.jpg
  • lab. 2.jpg
  • lab. 3.jpg
  • lab. 4.jpg
  • lab. 5.jpg