TURKOVAC AŞISI HASTANEMİZDE
07 Şubat 2022


TURKOVAC AŞISI HASTANEMİZDE

     COVID 19 pandemisi tüm hızıyla sürmektedir. Son dönemde ortaya çıkan Omikron varyantı, tüm dünyada, önceki dalga ve varyantlara göre çok daha fazla sayıda kişiyi hastalandırmaya devam etmektedir. Omicron varyantı aşılama oranlarının düşük olduğu toplumlarda artan olgu sayılarıyla parelel olarak daha fazla hastane yatışa ve ölüme neden olmaktadır. Vaka sayılarındaki kontrolsüz artışlar sonucunda ortaya çıkan bir başka sorun ise hastanelerde farklı nedenlerle yatmakta olan diğer hastaların, hastanede yatmakta iken omikron varyantı ile enfekte olmasıdır. Ayrıca Omicron varyantı ile enfekte hastaların hastane yatış oranlarının artması, hastanelere COVID dışı nedenlerle yatması gereken hastalara ayrılan yatak  sayılarının azalması, tıbbi bakım ve tedavi hizmetlerinin yeterince verilememesine neden olacaktır. Bu süreçte sağlık çalışanlarının da enfekte olması, sağlık çalışanlarının hastalık nedeniyle güçlerinin azalmasına, COVID 19 komplikasyonları ile karşı karşıya kalmalarına ve motivasyon kaybına neden olmaktadır. Sağlık çalışanlarının enfekte olması ile ortaya çıkacak iş gücü kaybı da hastanelerde verilen tedavi hizmetlerini zorlaştıracak bir başka durumdur. Omikron varyantının toplumda yayılımını durdurabilmek için hem aşılamanın, hem de bulaşı engelleyecek diğer önlemlerin artırılması zorunludur. Bu nedenle aşılama çalışmaları, çocuk yaş grubu da dahil olmak üzere hızlandırılmalıdır. Tüm dünyada daha önce inaktive virus aşılarıyla aşılanmış kişilere ve birincil aşılanma takvimini tamamlamış bireylere, Omikrona karşı daha etkili olabilecek mRNA aşılarıyla hatırlatma dozları yapılması önerilmektedir. Hastanemizde bu güne kadar inaktive virüs aşısı olan “Sinovac” ve mRNA aşısı olan “Biontech” ile sürdürülen aşılama çalışmaları kesintisiz devam etmektedir. Ülkemizde üretilen ve Sinovac gibi inaktive bir virüs aşısı olan “Turkovac” adlı yerli  aşımız da 07.02.2022 tarihinden itibaren hastanemizde uygulanmaya başlamıştır. Tüm halkımızı biran önce aşılanmak, daha önce aşı şemasını tamamlamış olanları ise hatırlatma dozlarını yaptırmak üzere hastanemiz aşı polikliniklerine başvurmaya davet ediyoruz.


  • WhatsApp Image 2022-02-07 at 15.47.02.jpeg
  • WhatsApp Image 2022-02-07 at 15.47.02 (1).jpeg
  • WhatsApp Image 2022-02-07 at 15.47.02 (2).jpeg