POST COVİD
06 Haziran 2022


Gönderen İl: Çorum

Uygulama Adı: Post-Covid

Sağlık Tesisi Adı: T.C. Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Neden İhtiyaç Duyuldu: Covid-19 enfeksiyonu geçirmiş kişilerde, solunum sistemi, kalp ve damar sistemi, nörolojik ve psikolojik sorunlar başta olmak üzere önemli komplikasyonlar gözlenmektedirKoronavirüs hasarlarını minimum düzeye taşımak için.

Hangi Alanda Uygulandı (Polk, Servis, Acil, Ameliyathane, Lab, vb.,): Poliklinik

Ne zaman Uygulandı/ Sürekli mi?:01/01/2021

Nasıl Uygulandı:Post covid polikliniğinde yoğun bakımlarda,covid servislerinde yatan hastaların 10. Gün 1. Ay 3. Ay kontrolleri yapılmaktadır.Hastaların covid sonrası uzayan komplikasyonlarının takip edilip gerekli tetkikleri,radyolojik istemleri yapılıp sonuçları ile değerlendirilmekte, tedavileri düzenlenmektedir. Gerekli görüldüğünde tekrar yatışları planlanmaktadır. 10. gün kontrol hastalarında KCFT kontrolü 1. Ay kontrollerinde miyokardit ve emboli riski gözden geçiriliyor kontrol akciğer grafisi ve tetkiklerle solunum sıkıntısı devam eden hastalarda BT istemleri ve SFT leri istenerek takipleri yapılmaktadır. Covid 19 enfeksiyonundan sonra yüksek oranda hastalarda  venöz TE  risk bulunmaktadır.Bu nedenle radyolojik rezolüsyonun takibi yanında post covid dönemdeKrtromboemboli  ve pulmonerHT açısından değerlendirilmeleri yapılmaktadır. Covid sonrası hastalarda halsizlik,nefes darlığı, miyalji, artralji, uykusuzluk, ruhsal durum değişiklikleri ,genellikle bayan hastalarda saç dökülmeleri  nadirde olsa işitme kayıpları  gözlemlenmiştir.Polikliniğimizde yatan hastalarımızın kontrolleri dışında, hastanemiz diğer polikliniklerinden,ayaktan hastalarda yönlendirilmekte onlarında takipleri yapılmaktadır.

Kim tarafından uygulanabilir:Tüm sağlık hizmetleri alanlarında uygulanabilir.

Ne İşe Yaradı (Tercihen ölçülebilir değerler konulması, uygulama öncesi ve sonrası karşılaştırmaların yer alması): Hastaların bu süreci daha rahat geçirmeleri sağlanmıştır.

Uygulamada Karşılaşılan Problemler: Herhangi bir problemle karşılaşılmadı.

Uygulama Yapmak İsteyenlere Tavsiyeler: Hastanene tüm birimleri ile koordineli çalışılması faaliyet akışına katkı sağlamaktadır.

Hangi Tip Sağlık Tesislerinde Uygulanabilir/Uygulanamaz( Genel Hast., ADSM, Dal Hast. Entegre): Tüm sağlık tesislerinde uygulanabilir.

  • DSC_3887.JPG
  • DSC_3890.JPG
  • DSC_3888.JPG
  • DSC_3895.JPG
  • DSC_3897.JPG
  • DSC_3914.JPG
  • DSC_3906.JPG
  • DSC_3883.JPG