KBRN Arınma Ünitesi
13 Haziran 2022Kimyasal Biyolojik Radyasyon ve Nükleer (KBRN) Tehlikeli Maddeler Ünitesi

KBRN olaylarının ortak noktası panik ve kargaşa yaratması, sağlık hizmetlerine aşırı yük oluşturması, müdahalenin zor ve zaman alıcı olması,
ilk müdahale eden kişinin de risk altında olması, kişisel koruyucu malzeme gerektirmesi, dekontaminasyon (arındırma) gerektirmesi ve hazırlıklı
olmanın zor olması olarak sıralanabilir. Olay yerindeki müdahaleler kadar hastane sürecinin de hayati önem arz etmesi, hastanelerde yasa ve bilimsel verilere dayalı KBRN ünitelerinin varlığının ve işlevselliğinin önemi daha da ön plana çıkmaktadır.

KBRN olayları kasten veya kazara ortaya çıkabilir. Olay yeri güvenliği sağlanana kadar etkilenen kişilerin büyük kısmı hastanelere ulaşmış
olur ve bu kişilerin çoğu ya korku ve panikle gelmiş veya minimal etkilenmiş kişilerdir. Bu nedenle doğru ve zamanında triyaj çok önemlidir.

Kapasite üstü hasta sayısıyla hazırlıksız bir şekilde karşı karşıya kalmış hastane acil servis çalışanları sekonderkontaminasyon açısındanen
büyük risk grubudur. Hastane afet planı çerçevesinde tüm personelin görev ve sorumluluklarının bilincinde olması ve organizasyonun karışıklığa mahal verilmeksizin yapılması sonraki adımların da sistematik atılabilmesi için önem arz eder.


KBRN aşamaları;

Ön hazırlık (kişisel güvenlik , dekontaminasyon ünitesi ve güvenlik koridoru)

Triyaj

ABC değerlendirmesi

Dekontaminasyon  (Hastanın madde bulaşan kıyafetlerinin uzaklaştırılması ve uygun şekilde yıkanması)

Sekonder yaralanmalara yönelik tedaviler

İleri tıbbi tanı ve tedavi

Tahliye şeklinde özetlenebilir.


Sonuç olarak: Kimyasal maruziyet ve yanıklar konusunda personel eğitilmeliveuygun antidotlarbulundurulmalıdır.Sekonder yaralanma (travma)
açısından hazırlıklı olunmalı, plandahilinde önceden uygun ameliyathane ve tedavi odaları belli vehazır olmalıdır.Tatbikatlar düzenlenerek ekip
hazır tutulmalı ve bilgiler tazelenmelidir.KBRN savunma planı kapsamında ihtiyaç duyulan koruyucudonanım, cihaz ve malzeme tedarik edilmelidir.

  

  • WhatsApp Image 2021-01-04 at 15.08.41.jpeg
  • WhatsApp Image 2021-01-04 at 15.08.41 (1).jpeg
  • WhatsApp Image 2021-01-04 at 15.08.40.jpeg
  • WhatsApp Image 2021-01-04 at 15.08.38.jpeg
  • WhatsApp Image 2021-01-04 at 15.08.42.jpeg