Odyoloji Ünitesi
14 Haziran 2022

ODYOLOJİ ÜNİTESİ

Odyoloji ünitemiz sağlık personeli olarak 2 Odyolog, 9 Odyometri Teknikeriile hizmet vermektedir. 5 tane test odası olmakla beraber KBB poliklinikleri ile birlikte 1.kat A Blokta bulunmaktadır.

Odyoloji, tıpta “işitmeyi inceleyen bilim dalı” anlamına gelmekte olup insanda kulağın işitme ve denge fonksiyonlarını inceleyenve değerlendiren bir bilim dalıdır.Bu bilim dalı, işitme ve denge ile ilgili sorunların rehabilitasyonunda görev alır.

Odyoloji Ünitesi; Kulak Burun Boğaz Ünitesi ile birlikte çalışma olup  bu tanım kapsamındaki işlemler alanında başarılı odyologlar veodyometristler tarafından uygulanmaktadır.

 

 

ODYOLOJİ ÜNİTEMİZDE YAPILAN TESTLER

 

ODYOMETRİ TESTİ

Hastada herhangi bir işitme kaybı olup olmadığını belirlemek için kullanılan bir testtir. Bu testte hastanın hangi şiddet ve frekanstaki sesleri duyabildiği ölçülür. Hastaya kulaklık aracılığıyla çeşitli sesler dinletilerek kişinin işitme fonksiyonları ölçülür.

 

TİMPANOMETRİ TESTİ

Timpanometri, orta kulak problemlerini tespit etmek için kullanılan bir testtir. Kulağa farklı basınçlar gönderilerek kulak zarının hareketleri değerlendirilir.

 

YENİDOĞAN İŞİTME TARAMASI

Yenidoğan beklere yapılan bir işitme tarama testidir. Her yenidoğan bebeğe uygulanması zorunlu bir testtir. Bebeklerde işitme kaybı var mı yok mu diye değerlendirilmekte olup işitme kaybı varsa erken fark edilip gerekli tedaviye yönlendirilmesi gerekmektedir.

 

ABR-BERA TESTİ

ABR (İşitsel Beyin Sapı Cevabı) testi, beynin işitilen sesi nasıl işlediğini görmek için uygulanır.. Bu elektrotlar ilgili bölümdeki elektriksel aktiviteyi ölçmeyi sağlar. Hastaya elektrot ve kulaklık takılır, takıldıktan sonra çeşitli sesler dinletilir. Elektrotlar, oluşan sese beynin nasıl tepki verdiğini ölçer.

 

OTOAKUSTİK EMİSYON TESTİ

Otoakustikemisyonlar, iç kulak fonksiyonları değerlendirmek için yapılan bir testtir. Bu test sonucunda hastanın kokleasında yani iç kulak yapısında bir sorun olup olmadığı değerlendirilir.

 

DENGE TESTLERİ

VİDEONİSTAGMOGRAFİ-VNG TESTİ

VNG testi; okülomotor, pozisyonel, kalorik gibi çeşitli alt testlerin bir araya gelmesiyle oluşur.

KALORİK TESTİ

Kalorik testte, hastaya vng gözlüğü yerleştirilir ve hastanın kulağı sıcak ve soğuk hava kullanılarak uyarılır. Bu sıcaklık değişimine bağlı olarak denge sisteminin verdiği tepki ölçülür.

DİX-HALLPİKE TESTİ

Bu testte hasta çeşitli pozisyonlarda oturtulup kaldırılır. Bu hareketler sırasında hastanın göz hareketleri takip edilir. Bu test sonucunda vertigo veya diğer denge problemleri tanılanır.