Klinik Hakkında
26 Eylül 2023


NÜKLEER TIP
Kimlere Hizmet Verilir?

Hastalık tanısı, tedavinin yönlendirilmesi ve hasta takibinin yapılmasında hizmet verilir.

*Hastalık tanısı için görüntüleme yapılacak hastalara (akciğer, kemik, böbrek, kalpsintigrafisi gibi…) hizmet verir.

*Görüntüleme sonrası tedavinin yönlendirilmesi ve doğru tedavinin belirlenmesine yönünde hizmet verir.

*Nükleer Tıp biriminde tedavisi yapılan hastalar için ise nükleer tıp polikliniğinde takipleri yapılır.

Nasıl Muayene Olabilirim?

Polikliniklerce Nükleer Tıp birimine sevk edilen tüm hastalar birime gelerek poliklinik günü sıra alarak muayene yaptırabilirler.

Bilmem Gerekenler?

Hastalıkların görüntülenmesinde ve tedavisinde izlenen teknolojik gelişmeler ile artık hastalılar ve fizyolojik olaylar moleküler seviyede görüntülenebilmekte ve bireyselleştirilmiş, hedefe yönelik tedaviler planlanmaktadır.

            Nükleer tıp incelemeleri hastaya sıkıntı vermeyen kolay incelemelerdir. Genel olarak sintigrafi incelemeleri adıyla adlandırılır. Bu incelemeler organların yapı ve fonksşyonları hakkında detaylı bilgi verir ve hastalık tanısı, tedavinin yönlendirilmei ve hasta takibinde kullanılır. Sintigrafik incelemelerde incelenecek organa göre değişik radyoaktif madde içeren bileşikler çok az dozda damar yolu ile veya bazı çalışmalarda ağız yolu ile verilir. Sintigrafik incelemelerde hastanın aldığı radyasyon dozu, radyolojik incelemelerden ( akciğer grafisi, bilgisayarlı tomografi gibi) farklı değil ve hatta daha düşüktür. Çocuklarda yenidoğan döneminde bile incelemeler yapılabilmektedir. Nadir durumlar dışında hamilelerde inceleme yapılmaz. Görüntüleme genellikle belirli bir bekleme süresi sonrası yapılır. Bekleme süresi testin özelliğine göre 15 dakika ile 2 saat arasında değişir. Görüntüleme gama kamera olarak bilinen özel sistem ile yapılır. Bu görüntüleme sistemi radyasyon üretmez, hastaya daha önce verilmiş olan radyoaktif maddeden gelen gama ışınlarını kayıt eder. Elde edilen fonksiyonel görüntüler Nüleer tıpp alanında uzmanlaşmış hekim tarafından değerlendirilir.

Sonucuma Nasıl Ulaşırım?

Görüntüler, Nükleer Tıp Uzmanı tarafından değerlendirilip raporlandıktan sonra hastaneye bağlı tüm poliklinikler tarafından ulaşılabilir olacaktır. Hasta ister ise Nükleer Tıp Sekreterliğinden sonucunu alabilir
  • DSC_6485.JPG
  • DSC_6487.JPG
  • DSC_6488.JPG
  • DSC_6489.JPG