14 KASIM DİYABET GÜNÜ
12 Kasım 2021


14 KASIM DİYABET GÜNÜ

Diyabet Bakımına Erişim, Şimdi Değilse Ne Zaman

Sağlık bir insan hakkıdır.

Sağlık hakkı, sağlıklı olma hakkı demek değildir.

Yoksul ülkelerin kaynakları olmadığı halde pahalı sağlık servisleri kurmaları demek de değildir.

Hükümetlerin ve yöneticilerin mümkün olan en kısa zamanda herkesin ulaşabileceği ve yararlanabileceği bir sağlık sistemini kuracak politikalar ve eylem planları ortaya koymalarını ve bunun gerçekleşmesini güvence altına almak için verilen mücadeleleri içermektedir.

Sağlığa Erişim Hakkı

İhtiyaç duyulduğu durumlarda uygun sağlık hizmetlerine ulaşma ve elde etme fırsatıdır.

Dünya Tabipler Birliğine göre;

Toplumun, üyelerinin tümüne ödeme gücünden bütünüyle bağımsız olarak, uygun düzeyde sağlık hizmetine erişim sağlama yükümlülüğü bulunmaktadır.

Sağlık hizmetlerine erişim, çok boyutlu bir konudur ve sağlık çalışanları, eğitim, finansman, ulaşım, coğrafi ulaşılabilirlik, seçim özgürlüğü, toplum eğitimi, niteliğin güvence altına alınması ve teknoloji dahil çeşitli etmenlerce sınırlanabilmektedir.

Diyabetli Bireyler İçin Sağlık Bakımına Erişim

Diyabetin kontrol altında tutulmasının yolu düzenli sağlık bakımına erişim gerektirmektedir. Her yıl dünya diyabet günü 100 yıl önce keşifiyle Nobel ödülü alan Frederick Banting’ in  doğum gününde kutlanmaktadır. İlk başarılı insülin enjeksiyonun üstünden 100 yıl geçmiştir. Ancak günümüzde hala çok sayıda diyabetlinin diyabet için sağlık bakımına erişememektedir.

Sağlık Bakımına ErişimTüm Dünya Diyabetlilerin Hakkıdır

  • 123.jpg
  • 1234.jpg
  • 12345.jpg
  • WhatsApp Image 2021-11-12 at 19.28.07 (1).jpeg
  • WhatsApp Image 2021-11-12 at 19.28.07 (2).jpeg
  • WhatsApp Image 2021-11-12 at 19.28.07.jpeg
  • WhatsApp Image 2021-11-12 at 19.28.08 (1).jpeg
  • WhatsApp Image 2021-11-12 at 19.28.08 (2).jpeg
  • WhatsApp Image 2021-11-12 at 19.28.08.jpeg