26 EKİM DÜNYA HASTA HAKLARI GÜNÜ HASTA HAKLARI KAVRAMI
26 Ekim 2021


26 Ekim Hasta Hakları Günü münasebetiyle hastanemiz Başhekimi Prof. Dr. Mesut SEZİKLİ,Başhekim  Yardımcısı Hülya İPEK, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Şennur ŞİMŞEK,Hasta Hakları Birim sorumlusu Yadigar BOZOĞLAN , Destek Kalite Müdür Yard. Fevzi KARACA ile diğer birim çalışanları eşliğinde ayaktan hastalar ve yatan hastalar ziyaret edilerek broşür, çiçek dağıtılarak  vestand oluşturularak hasta hakları konusunda farkındalık yaratmak amacıyla bilgilendirme ziyaretleri yapılmıştır.

Hastanemiz  sağlık hizmetlerinin sunumunda eşitlik ve hakkaniyet çerçevesinde sunulması bağlamında, bireylerin bilgilendirilmesi, kamuoyunun bilgilendirilmesi, mağduriyeti bulunan bireylere destek olunması gibi çalışmaları ile kurumumuzda hasta haklarının geliştirilmesine, hasta hakları ile ilgili ihlallerin azalmasına ve mağduriyetlerin giderilmesine katkı sunma çabasını göstermektedir.

Pandemi gibi sıra dışı toplumsal durumlarda bile gerekli makul,hakkaniyetli ve ulusal mevzuata uyumlu tedbir ve hizmetlerle hasta ve hasta yakınlarının yanında ,hasta hakları kavramının bilincinde tüm sağlık çalışanları özverili bir şekilde görev yapmaktadır.

 

Hasta ve hasta yakınlarının başvurularını daha rahat iletebilecekleri, sorunlarına yerinde ve kısa sürede cevap verecek çözüm odaklı hizmet için hasta hakları  ve sor-çöz birimlerimiz,danışmalarımız  görev yapmaktadır.

Temel insan haklarının sağlık hizmetleri sahasındaki yansıması olan ve başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda, diğer mevzuatta ve milletlerarası hukuki metinlerde kabul edilen “hasta hakları” nı somut olarak göstermek ve sağlık hizmeti verilen bütün kurum ve kuruluşlarda ve sağlık kurum ve kuruluşları dışında sağlık hizmeti verilen hallerde, insan haysiyetine yakışır şekilde herkesin “hasta hakları” ndan faydalanabilmesine, hak ihlallerinden korunabilmesine ve gerektiğinde hukuki korunma yollarını fiilen kullanabilmesine dair usul ve esaslar.

Hasta Haklarını, bir sağlık kurumunun verdiği hizmet içinde hastaya sağlaması gereken imkanlar olarak da düşünebiliriz. Bunlar: Hizmetten Genel Olarak Faydalanma; Bilgilendirme ve Bilgi İsteme; Sağlık Kuruluşunu ve Personelini Seçme ve Değiştirme; Mahremiyet; Rıza; Güvenli Ortamda Sağlık Hizmeti Alma; Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme; Saygınlık Görme ve Rahatlık; Ziyaretçi ve Refakatçi Bulundurma ve Şikayet ve Dava Hakkı’dır.

Hastaların sağlık hizmeti aldığı kuruma karşı sorumlulukları da aynı derecede önem taşır. Bunlar da: Başvurduğu sağlık kurum ve kuruluşunun kural ve uygulamalarına uygun davranma ve katılımcı bir yaklaşımla teşhis ve tedavi ekibinin bir parçası olduğu bilinciyle hareket etme; Yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, gördüğü tedavileri ve tıbbi müdahaleleri, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve sağlığıyla ilgili bilgileri mümkün olduğunca eksiksiz ve doğru olarak verme; Hekim tarafından belirlenen sürelerde kontrole gelme ve tedavinin gidişatı hakkında geri bildirimlerde bulunma; Randevu tarih ve saatine uyma ve değişiklikleri ilgili yere bildirme; İlgili mevzuata göre öncelik tanınan hastalar ile diğer hastaların ve personelin haklarına saygı gösterme; Personele sözlü ve fiziki saldırıya yönelik davranışlarda bulunmama; Haklarının ihlal edildiğini düşündüğünde veya sorun yaşadığında hasta hakları  birimine başvurma hakkıdır.

 

26  EKİM DÜNYA  HASTA HAKLARI GÜNÜNÜZ KUTLU OSUN.

  • WhatsApp Image 2021-10-26 at 11.15.43.jpeg
  • WhatsApp Image 2021-10-26 at 11.15.52.jpeg
  • WhatsApp Image 2021-10-26 at 11.15.53 (1).jpeg
  • WhatsApp Image 2021-10-26 at 11.15.53 (2).jpeg
  • WhatsApp Image 2021-10-26 at 11.15.53.jpeg