Hastanemizde “Beyaz Kod Çağrı Sistemi” Tatbikatı​
08 Eylül 2020


Hastanemizde “Beyaz Kod Çağrı Sistemi” Tatbikatı

Sağlık kurumları ve hastanelerde karşılaşılan şiddet; birçok sektörde olduğu gibi, toplumun huzurunu bozan bir problemdir.
“Dünya Sağlık Örgütü” şiddetin bir halk sağlığı problemi olduğunu kabul edip bildirmiştir.
Sağlık kurumları ve sağlık çalışanları şiddet olaylarına maruz kalma bakımından riskli grupta yer almaktadır. 

Sağlıkta şiddet, çalışan memnuniyetini azaltmakla birlikte sağlık çalışanlarında tükenmişliğe neden olabilmektedir.
Sağlık çalışanları için sağlıklı ve güvenli bir çalışma alanının yaratılmasının yükümlülüğü devletin, sağlık kurumları yöneticilerinin ve sağlık çalışanlarında bulunmaktadır.
Tarafların konu ile ilgili görev, yetki ve sorumlulukları ülkemizde yasal düzenlemelerle güvence altına alınmıştır. 
Sağlık Bakanlığının 14/05/2012 tarihli “Çalışan Güvenliği Genelgesi” ile tüm kamu hastanelerinde, “Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimleri” kurulmuştur.

 

BEYAZ KOD Nedir?

Beyaz Kod (1111) Hastanede hasta/hasta yakını ve çalışanların başına gelebilecek, fiziksel ve sözel saldırı, tehdit veya cinsel taciz durumlarında,
güvenlik personelinin en hızlı biçimde durumdan haberdar edilmesi ve olay yerine yönlendirilmesi amacıyla kurulmuş alarm sistemdir.
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi; yılda iki kez yapılması gerekli olan,
“Beyaz Kod Çağrı Sistemi”nin çalışıp çalışmadığının tespiti ve ekibin olay yerine ulaşma süresinin ölçülmesi gibi amaçları kapsayan tatbikatın ilki gerçekleştirdi
.
Tatbikat; Kalite Yönetim Birimi tarafından, hastanemiz 2. Kat “Sağlık Kurulu Bankosu”nda gerçekleştirildi.
Tatbikata; Beyaz Kod Yönetim Sorumluları, Hastane İdaresi, Hastane personeli, Özel Güvenlik personeli, Kalite Yönetim Birimi çalışanları katıldı.
Tatbikatta görev alan hastane personelimiz, gerçeği aratmayan bir performans sergiledi.
Bankoda sorun yaşayan sağlık personeli, Beyaz Kod (1111) vermiş ve güvenlik birimleri olay yerine 1 dakika içerisinde intikal etmiştir.
Sorunun halledilmesinin yanı sıra ekipte bulunan çağrı cihazlarının çalışıp çalışmadığı tespit edilmiş,
cihazlara düşen adres ve telefon bilgilerinin doğru yönlendirdiği gözlemlenmiştir. Tatbikat verimli bir şekilde sonlandırılmıştır.