Dil ve Konuşma Terapisti Kübra AVCI, hizmet vermeye başladı
08 Haziran 2020


Dil ve Konuşma Terapisti Kübra AVCI, hizmet vermeye başladı

Yakın çevre illerde sadece Ankara, Samsun ve Yozgat’ta bulunan “Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü” Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde,
hizmet vermeye başladı.
Dil ve Konuşma Terapisti; İletişim, dil, konuşma,ses ve yutma süreçlerinin gelişimi ve bozukluklarınınönlenmesi, tanılanması,
değerlendirilmesi,
rehabilitasyonu, dil ve konuşma terapisi alanınınbilimsel araştırmaları ile ilgilenen; sağlıklı, hasta veya engelli bireylerin yaşam kalitelerinin artırılmasınıhedefleyen sağlık personelidir.

UYGULAMA ALANLARI:

 • Yutma Bozuklukları: Çoğunlukla nörolojik bir nedene bağlı olarak gelişen ve yutmanın değişik aşamalarında görülen yutma güçlüğüdür.

   

 • Ses Bozuklukları: Çeşitli nedenlerden dolayı sesin; perde, şiddet ya da kalitesinden birinin ya da birkaçının, konuşan kişinin ne söylediğinden daha fazla dikkat çektiği bozukluktur.

   

 • Dil Bozuklukları (Gecikmiş Konuşma, Gelişimsel Dil Bozuklukları): Çocuğun konuşması yaşından beklenen düzeye ve yaşıtlarına
  göre eksiklikler içeriyorsa veya konuşma gelişimi açısından çok daha yavaşsa, o çocuğun konuşması gecikmiş konuşma olarak adlandırılır.
  Süreç, dikkatli bir şekilde değerlendirilmeli ve gerekli müdahale planlanması yapılmalıdır.

   

 • Disleksi ve Disgrafi: Dinleme, konuşma, okuma, yazma, akıl yürütme ile matematik yeteneklerinin kazanılmasında ve kullanılmasında
  önemli güçlüklerle kendini gösteren bir öğrenme bozukluğudur. Akademik düzeyde başarı sağlanması için okuma-yazma ve konuşma
  sürecinde problem görülen dil becerilerine yönelik gerekli müdahale süreci yürütülmelidir.

   

 • Konuşma Sesi Bozuklukları (Artikülasyon Bozukluğu, Fonolojik Bozukluk, Çocukluk Çağı Apraksisi): Dil ve konuşma becerileri
  gelişirken her konuşma sesinin (harflerin) öğrenildiği belli bir yaş aralığı vardır. Bu yaş aralığı sonrasında sesin konuşma içinde uygun olarak
  üretilmemesi bu sesin edinilmediğinin göstergesidir. Konuşma anlaşılırlığı düşüktür. Bebeksi bir konuşma mevcuttur.
  Erken müdahale ve terapi ile bozukluk kısa süre de akranlarına uygun konuşma anlaşılırlığı yakalanabilir.

   

 • Alternatif ve Destekleyici İletişim

   

 • Motor Konuşma Bozuklukları (Dizartri, TBI, Apraksi):Nörolojik bir sebebe bağlı olarak konuşma için gerekli kas gruplarında
  görülen güçsüzlük, zayıflık, koordinasyon bozukluğu sonucu konuşma mekanizmasının etkilendiği bozukluklardır.

   

 • Serebral Palsi’ye bağlı “Dil, Konuşma, Yutma Bozuklukları”,

   

 • Yaygın Gelişimsel Bozukluklara Bağlı Dil ve Konuşma Problemleri (Otizm Spektrum Bozukluğu, Down Sendromu) : Sosyal becerilerde ve iletişimde
  sorunlara da neden olabilen nöro-gelişimsel bir bozukluktur. Otizmde karşılaşılan sorunlardan en önemlisi sosyal iletişimde görülen eksikliklerdir.
  Sosyal iletişimi en etkili gerçekleştirmenin yolu sözel ve sözel olmayan biçimleriyle dili kullanmaktan geçer. Görülen dil ve konuşma sorunlarına erken müdahale oldukça önemlidir.

   

 • Akıcı Konuşma Bozukluğu (Kekemelik ve Hızlı Bozuk Konuşma): Konuşma akışının, yineleme, takılma, solunum tutuklukları, kas gerilimi gibi nedenlerle
  engellenip kesintiye uğraması olarak tanımlanabilir. Ya da hızlı ve bozuk bir akışta görülebilir. Bu durumlar konuşmanın akıcılık bozukluğu olarak değerlendirilir.
  Detaylı değerlendirme sonucu konuşma akıcılığını sağlamaya yönelik terapi süreci planlanır.

   

 • Edinilmiş Dil Bozuklukları (Afazi, Demans): Beyinde edinilmiş bir hasara bağlı olarak oluşan, nörolojik kaynaklı dil ve konuşma bozukluğudur.

   

 • Dudak DamakYarıklıkları (Beslenme, Rezonans problemleri):Damak-dudak yarıklığı; dudak, sert damak, yumuşak damak, diş ve burun gibi
  yapıların bir ya da birden fazlasının anne karnında tam olarak gelişmemesine bağlı olarak ortaya çıkan anatomik bozukluktur.
  Bireyin gelişimiyle beraber çeşitli konuşma bozuklukları görülebilmektedir.

DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ BÖLÜMÜNDEN NASIL RANDEVU ALINIR?

 

Öncelikle Kulak Burun Boğaz veya Çocuk Psikiyatri bölümünde muayene olunması gerekir. Yapılan muayene sonucunda, hekim tarafından uygun görülen hastalar;
“Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü”ne yönlendirilir ve birimden randevu alınır.