Minik Melekler Gündüz Bakım evi Mutfak Görevlisi Daimi İşçi Alımı İlanımızın Noter Kurası Sonucu İsim Listesi Ve Başvuruda İstenen Belgeler
27 Ocak 2020


DAİMİ İŞÇİ ASİL VE YEDEK ADAYLAR

BAŞVURU BELGELERİ TESLİM TARİHİ VE YERİ