DÜNYA PALYATİF BAKIM GÜNÜ HASTANEMİZ ETKİNLİĞİ
27 Ocak 2020

  • DSC_4109.JPG
  • DSC_4110.JPG
  • Ekran Görüntüsü (63).jpg
  • Ekran Görüntüsü (64).jpg
  • kapak.JPG
  • Ekran Görüntüsü (68).jpg
  • DSC_4158.JPG


“Dünya Palyatif Bakım Günü”hastanın hayat kalitesinin arttırılmasına yönelik palyatif bakım ile ilgili farkındalığı arttırmak ve bu alanda sunulan hizmetleri desteklemek amacı ile belirlenmiştir.

Palyatif bakım, uzmanlaşmış ve gönüllük esası ile çalışması gereken bir ekibin işidir.
Hastaları , son ana kadar aktif bir şekilde yaşam sürmeleri için destek sağlanır.
Hasta yakınlarına, terminal dönemdeki hasta bakımı konusunda eğitim vermeyi ve onlarında bu bakıma aktif katılımlarını sağlamayı amaçlar.
Yaşam kalitesini arttırır ve aynı zamanda hastalık sürecini olumlu olarak etkiyebilir.

Bu amaçta hastanemiz F Blok 6. Katta Palyatif Bakım Biriminde hasta ve yakınlarına hizmet verilmektedir.
12 Ekim tarihinde hastalarımız, yakınları, birim çalışanları ve yönetimin katılımı ile “Dünya Palyatif Bakım Günü” kutlanmıştır.
Ney dinletisi bile birlikte pasta kesilerek moral motivasyonun artırılması için destek sağlanmıştır.