Ziyaret Saatleri, Ziyaretçi ve Refakatçilerin Uyması Gereken Kurallar
22 Kasım 2022

Ziyaret Saatlerimiz

Saat  13:00 -14.30 ve 19:00 - 20:00 arasıdır.

Ziyaretçilerin Uyması Gereken Kurallar

Hasta ziyaretinde amaç nedir?
» Hastanın, hastane dışından gerekli ihtiyaçlarını karşılamak (ilaç, giysi gibi) 
» Hastanın hatırını sormak, psikolojik destek vermek 
» Hastanın doktorundan, hastanın sağlığı ile ilgili bilgi almak 

Hastanın sağlığı ile ilgili kime veya kimlere bilgi verilir?
» Hasta erişkin ve şuuru açık ise kendisine veya önerdiği birinci derece yakınına bilgi verilir 
» Hastanın şuuru kapalı ise birinci derece yakınına bilgi verilir 
» Hasta çocuk ise ebeveynine bilgi verilir.
» Üçüncü şahıslara hasta ile ilgili bilgi verilmez.

Hangi hastalar ziyaret edilmemelidir? 
» Yoğun bakımda yatan hastalar 
» Yanık ünitesinde yatan hastalar 
» Bulaşıcı hastalığı olan hastalar 
» Bağışıklık sistemi bozuk hastalar 
(kanser tedavisi alan, organ nakli yapılmış, steroid tedavisi alan hastalar) 
» Doktorunun ziyarette sakınca gördüğü hastalar 
(Bu hastalar için hasta doktorundan uygun zamanlarda bilgi alınır) 

Kimler hasta ziyaretine gitmemelidir? 
» 10 yaş altı çocuklar, 
» Ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikayeti olanlar ve bilinen bir infeksiyon hastalığı olan hastalar 
» Herhangi bir kronik hastalığı olan hastalar 
» İnfeksiyon almaya yatkın olan kişiler 
 

Hasta ziyaretinde dikkat edilmesi gereken durumlar nelerdir?
» Hasta ziyareti, ziyaret saatlerinde yapılmalıdır 
» Ziyaret süresi kısa olmalıdır ( tercihen 5-7 dakika)
» Her hasta başında ikiden fazla ziyaretçi olmamalıdır
» Hasta yataklarına oturulmamalıdır.
» Hasta başında ve hastane ortamında herhangi bir yere dokunulmamalıdır.
» Serum seti, oksijen manometresi gibi hasta ile ilgili tedavi malzemelerine dokunmamalı veya oynanmamalıdır 
» Herhangi bir yere dokunan ziyaretçiler, hemen ellerini sabunlu su ile yıkamalıdır.
» Hasta başında yüksek sesle konuşulmamalıdır 
» Hastaya doktorunun izni olmaksızın herhangi bir gıda getirilmemelidir 
» Hasta başında herhangi bir şey yenilip içilmemelidir 
» Aynı odada kalan diğer hastalara da herhangi bir gıda verilmemelidir 
» Hastalara getirilebilecek armağan; kitap, kolonya olabilir 
» Kemik iliği nakli ve organ nakli, kanser tedavisi alan hastalara çiçek getirilmez (çiçekler ile hastalara öldürücü mantar hastalığı bulaşır) 
» Ziyaret esnasında diğer hastalar rahatsız edilmemelidir, gereksiz ve meraklı sorular sorulmamalıdır 
» Hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir 
» Ziyaret esnasında, moral bozucu söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır 
» Ziyaret saati dışında, gereksiz ve ısrarlı ziyaret taleplerinde bulunulmamalıdır 
» Ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarılarını beklemeksizin hastane terk edilmelidir 
» Yoğunbakım gibi özellikli birimlerde hasta ziyaret süresi ve saati, ilgili bölüm sorumlusunun uygun gördüğü saatler ve sürede gerçekleştirilir. 


Gece neden hasta ziyareti yapılmamalıdır? 
» Gece yalnızca nöbetçi sağlık personeli bulunur, sayıları azdır. 
» Ziyaretçiler, onları gereksiz meşgul eder, hizmetin kalitesini düşürürler 
» Hastane güvenliğini bozar 
» Uyuyan hastalar rahatsız olur 
» Hasta hakları ihlal edilir

Refakatçilerin Uyması Gereken Kurallar

 • Refakatçi gereksinimine hastanın doktoru tarafından karar verilmektedir. 
 • Refakatçi sayısı bir kişiyle sınırlıdır. Birden fazla refakatçinin bulunması gereksiz yere kalabalık oluşturacağı ve hastanenin işleyişini engelleyebileceği için bir refakatçi yeterli bulunmuştur. 
 • Kadın servisinde erkek refakatçi kalamaz.(2-3 kişilik odalarda) 
 • Refakatçiler adlarına düzenlenmiş refakat kimlik kartlarını sürekli takılı tutmak mecburiyetindedirler.
 • Refakatçiler hastane kurallarına uymalıdırlar. İhlali halinde, ilgili kişinin refakat durumu kabul edilmeyecektir. 
 • Özel oda dışındaki refakatçilere yatak verilme mecburiyeti yoktur. Refakatçilerin istirahat edebilmeleri için hasta odalarında bulunan refakatçi koltuklarını kullanabilirler. 
 • Refakatçiler (hekim ve hemşire direktifleri dışında) hastaya yönelik herhangi bir uygulama yapmamalıdır. 
 • Refakatçiler hastaneye ait eşya, malzemeleri düzenli ve temiz tutmalıdır. Hastane malına zarar veren refakatçi, zararı karşılamak mecburiyetindedir. 
 • Refakatçiler ilgili hekim ya da hemşire istemi dışında, hastaları hastane dışına çıkarmamalı veya yatağını değiştirmemelidir. 
 • Refakatçiler hastanede tütün ve alkollü madde kullanmaları yasaktır. 
 • Refakatçiler hastaya yiyecek-içecek getirmemeli, hekim ya da hemşireye danışmadan hastaya hiçbir yiyecek içecek vermemelidir.
 • Refakatçiler hasta odaları ve koridorlarda yüksek sesle konuşmamalı, çalışanları ve diğer hastaları rahatsız etmemelidir.
 • Süresi biten refakatçi kimlik kartları yenilenmelidir.
 • Refakatçiler, refakat kartlarını göstermek sureti ile hastanemiz yemek hizmetlerinden ayrı bir ücret ödemeksizin yararlanabilirler.
 • Refakatçiler hastaları ile ilgili herhangi bir sorun olduğu zaman hemşireye haber vermelidirler.
 • Refakatçilerin; sık sık refakatçi değişikliğine gitmemeleri, değişikliğin zorunlu olması halinde durumu klinik sorumlu hemşiresine bildirmeleri gerekmektedir.
 • Öneri, teşekkür ve şikayetlerinizi “Hasta İletişim Birimi”, “dilek-öneri kutuları” ve Web Sayfamızdaki” dilek-öneriler (eposta)” aracılığı ile iletebilirsiniz.
 • Acil durumlarda hastane tahliye alanları her katta tabelayla gösterilmiştir.