ESWL (Taş Kırma), ÜRODİNAMİ
26 Eylül 2023


Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniğinde ESWL(Taş Kırma), Ürodinami, VSÜG( Voiding Sistoüretrografi), Prostat Biyopsisi(TRUS BİYOPSİ) başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.
ESWL Nedir?
ESWL (Extracorporeal shock wave litotripsi) vücüdun dışından ameliyatsız olarak şok dalgalarıyla böbrek ve idrar yollarındaki taşları kırma yöntemidir. Günümüzde uygun olan hastalarda perkütan nefrolitotomi, üreteroskopi gibi taş ameliyatlarına alternatif olarak kullanılabilmektedir.

Hangi taşlarda ESWL uygulanabilir?

Böbrekteki 2 cm den küçük taşlar
Üreter üst uç taşları
Cerrahi sonrası rezüdü böbrek taşları
Taş kırma işlemi nasıl yapılır?

Doktorunuz tarafından ESWL’ ye uygun böbrek taşınız olduğu belirtildikten sonra işlem için randevu verilir. ESWL hastanemizin zemin katında lokal ameliyathanenin içinde yer alan taş kırma ünitemizde uygulanmaktadır. İşlem öncesi idrar yolu enfeksiyonunuz olmamalıdır. Eğer böyle bir durum varsa işlemden önce doktorunuz tarafından tedavi edilir. İşlem süresi yaklaşık 30 dakikadır.  Taş kırma günü birlik yapılan bir işlemdir. Taş kırmadan önce size hasta önlüğü giydirilir ve ESWL cihazının masasının üzerine uzanmanız istenir. Taş kırma işleminde ağrınız olmaması için ağrı kesici yapılır. Ardından taşınız Üroloji hekimi ya da teknisyenimiz tarafından yeri, skopi dediğimiz röntgen altında belirlenir ve odaklama yapılır. Bu işlemden sonra taşın olduğu bölgeye ultrason jeli sürülür. Ses dalgalarının etkisinin azalmaması için taş kırma başlığı ile vücudunuz arasında hava kalmaması sağlanır. İşlem bir “tık” sesi ile başlar. Taşınızın odak noktası taş kırma teknisyeni tarafından aralıklar ile kontrol edilir. Enerji seviyesi kontrollü olarak rahatsız etmeyecek şekilde artırılır. Taş kırma işleminde amaç taşın tamamen parçalanmasının sağlanmasıdır. Taşın tamamen parçalanması için bir veya daha fazla seans gerekebilmektedir. Bu durum doktorunuz tarafından her seansın sonrasında değerlendirilerek taşın durumuna göre karar verilir. ESWL’nin başarısız olduğu durumlarda diğer taş cerrahisi yöntemleri kullanılabilir.

 

 

ESWL uygulanamayan durumlar;

Gebelik
Kanama problemi olan hastalar
Üriner sistemde taştan daha aşağı bir noktada tıkanıklık olması
Kalp pili olan hastalar
Böbreğe yakın anevrizması olan hastalar
ESWL sonrası olabilecek yan etkiler;

Kırılan taş parçalarının idrar kanalına düşerek kanalı tıkaması ve sonrasında endoskopik bir ameliyata ihtiyaç duyulması (%10-20)
Ağrı
Ciltte kızarıklık
İdrar yolu enfeksiyonu
İdrarda kanama ve buna bağlı gelişebilecek idrar yapamama
Nadir olarak da böbrek etrafında kanama
ESWL Sonrası Önlemler ve Öneriler

ESWL sonrası günde en az 2 litre su içilmelidir.  
ESWL sonrası yürüyüş gibi fiziksel aktivitede bulunmalısınız. Hareket taş parçalarını düşürmenizi kolaylaştırır.
İdrarınızı bir kap içine yaparak taş parçalarının düşmesini takip edebilirsiniz.
Ateş veya ciddi ağrı gelişmesi durumunda hastaneye başvurmalısınız.
Randevulara ve verilmiş olan ilaç tedavisine uymalısınız.

ESWL 1 sağlık personelimiz yardımıyla başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.

 

 

Ürodinami Testi

 

Mesane fonksiyonlarını ölçmek için kullanılan ürodinami testi, sonda yardımıyla sıvı ile doldurulan mesanede boşaltım sırasında meydana gelen olayların bilgisayar ile kaydedilmesi şeklinde gerçekleştirilir. Kaydedilen veriler uzman hekimler tarafından incelenir ve mesane hastalıklarının tespiti açısından yorumlanır. Bilgisayar ile kaydedilen olaylar idrar yolu enfeksiyonu açısından da uzmana bilgi verebilir. İdrar kaçırma hastalıkları ve prostat hastalıklarında tedavi sonrası oluşabilecek komplikasyonların tanılarının koyulması için ürodinami uygulanabilir. Sık idrara çıkma, idrar kaçırma, idrar yapmakta zorlanma gibi sorunları olan hastalarda da ürodinami testine sıklıkla başvurulur. Hastanemizde üroloji poliklinik odalarının yanıdaki Üroflowmetre(İşeme Testi) odasında 1 sağlık personelimiz yardımıyla başarılı bir şekilde uygulanmaktadır.

Voiding Sistoüretrografi (VSUG)

Mesaneye sonda aracılığıyla kontrast madde verilerek boşaltım sırasında mesanenin ve idrar kanallarının görüntülenmesine imkan veren tıbbi teknik, Voiding Sistoüretrografi yöntemi olarak adlandırılır. Genellikle idrarın, idrar kanallarından geriye doğru kaçması durumlarında kullanılır. İdrarın kanallardan geriye kaçması, zamanında tedavi edilmemesi durumunda böbrekleri etkilemeye başlayarak ciddi hastalıkların oluşumuna zemin hazırlayabilir. Tıbbi adı vezikoüreteral reflü olan bu durum aynı zamanda böbreklerin genişlemesine de yol açar. Hastalığın teşhisi amacıyla VSUG yöntemi kliniğimizde başarılı olarak uygulanmaktadır.

Prostat Biyopsisi(TRUS BİYOPSİ)
Prostat biyopsisi, prostattan özel tıbbi ekipmanlar (Ultrasonografi) aracılığıyla parça alma işlemidir. PSA testi tümör markerları prostat hastalıklarına ilişkin bilgi verse de prostat kanserinin en kesin tanısı, biyopsi sonuçlarının değerlendirilmesi ile konulabilir. Prostattan alınan parça çeşitli kimyasallarla etkileşime sokulduktan sonra mikroskop altında incelenir ve değerlendirilir. Elde edilen sonuçlara göre patoloji uzmanı teşhiste bulunur. Erken evrede konulacak tanı hastanın tedavisinde önemli rol oynadığından, prostat kanseri belirtilerinin görüldüğü tüm hastalarda vakit kaybedilmeksizin prostat biyopsisi yapılmalıdır.

Eğer siz de üroloji kliniklerinin uzmanlık alanına giren herhangi bir hastalıktan şikayetçiyseniz, bu hastalıklara ilişkin belirtiler taşıyor veya rutin bir üroloji muayenesinden (50 yaşından sonra ya da ailesinde prostat kanseri olan 45 yaşını geçmiş tüm erkek hastalar) geçmek istiyorsanız üroloji kliniklerimize başvurabilirsiniz.