T.C. Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Diyabette Güncelleme ve Olgu Tartışma Toplantısı Güncelleme Tarihi: 22 Kasım 2017