T.C. Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Laparoskopik Böbrek Ameliyatında Bir İlk Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2020

Laparoskopik Böbrek Ameliyatında Bir İlk


  • DSC_3934.JPG


Laparoskopik Böbrek Ameliyatlarında ilerliyoruz. 
Yan ağrısı ve tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonu nedeni ile Amasya’da “Sol Üreteropelvik Darlık” tanısı konulan 17 yaşındaki hasta, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne Üroloji Polikliniği’ne başvurdu.
Gerekli tetkikler yapılarak, hastaya “Damar Çaprazlı Üreteropelvik Darlık” tanısı konulduğu belirtildi.
Daha sonra Doç. Dr. Murat Baykam, Doç. Dr. Musa Ekici ve Dr Mustafa Serdar Çağlayan’dan oluşan bir ekip ile “Laparaskopik Pyeloplasti” (kapalı ameliyat) operasyonu gerçekleştirilirken, ameliyatta ve ameliyat sonrası takibinde herhangi
bir yan etki gelişmeyen hastanın, ameliyat sonrası 3. gün direni alınarak taburcu edildiğinin altı çizildi.
Çorum İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “Laparaskopik ameliyatlarda büyük kesiler yapılmamakta ve 3-4 adet 1 cm’lik kesiler yapılarak vücut içine girilmektedir.
Ayrıca hastanede yatış süresi açık ameliyatlara göre oldukça kısadır.
Hastalar normal hayatlarına kısa sürede dönmektedir.
Hastanemizde ayrıca; Böbrek tümörleri, böbrek taşları, böbrek kistleri de başarılı bir şekilde laparaskopik olarak yapılmaktadır.
Bu konuda, ileri bir merkez olma yolunda hızla ilerlemekteyiz.
Paylaş