Hemodiyaliz
06 Nisan 2022

HEMODİYALİZ

Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji Bölümü olarak Dr.Öğretim Üyesi İbrahim Doğan ve Dr. Öğretim Üyesi Barış Eser sorumluluğunda her türlü böbrekhastalarına hizmet vermektedir.

Böbrek yetmezliği, diyaliz tedavileri ve böbrek naklli hasta takibiyapılmaktadır. Son iki yıldır ünitemizde böbrek biyopsi işlemleri (böbrekten parça alınması) başarıylagerçekleştirilmekte ve hastalarımızın bu rahatsızlıklar nedeniyle il dışına sevk edilmesinin önünegeçilmiştir.

Diyaliz merkezimizde deneyimli sertifikalı 12 hemodiyaliz ve iki periton diyaliz hemşiresi hizmetvermektedir. Hemodiyaliz merkezimiz 25+1 hemodiyaliz makinesi ile aylık ortalama 1400 seans hemodiyaliz yapılmaktadır.

Merkezimiz 100 programlı hasta kapasiteli olup hastane genelindeki tüm yoğun bakım ünitelerinde hastayatağından hiç kaldırılmadan, yatak başında hemodiyaliz ve hemodiyafiltrasyon yapılabilmektedir.

Buşekilde 24 saat acil diyaliz hizmeti verilebilmektedir. 2017 yılından itibaren haftada 3 gün (Pazartesi,Çarşamba, Cuma günleri) akşam seansı olarak üçüncü seans hemodiyaliz yapılmaktadır. Akşam seansıile gün içerisinde aktif çalışan hastalara çalışma hayatları aksamadan diyaliz tedavileriyapılabilmektedir.

Hemodiyaliz merkezimiz içinde başka bir diyaliz yöntemi olan Periton Diyalizi (karın diyalizi)yapılmaktadır. Yaklaşık 30 periton diyaliz hastamız takipli olup ayaktan ve aletli periton diyaliztedavileri gerçekleştirilmektedir. Periton diyaliz kateterleri hastanemizde nefroloji doktorlarıtarafından takılmaktadır.

HEMODİYALİZ BİLGİ NOTU.pdf

  • DSC_6504.JPG
  • DSC_6505.JPG
  • DSC_6509.JPG
  • DSC_6511.JPG
  • DSC_6513.JPG
  • DSC_6514.JPG
  • DSC_6516.JPG
  • DSC_6518.JPG