Gastroenteroloji
30 Mart 2022


KLİNİK TANITIMI
Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji bölümü, yatan ve ayaktan hasta klinikleri, endoskopik işlem hacmi ile bölgemizin önemli bir referans merkezi konumuna gelmiştir.  

Gastroenteroloji servisimiz klinik, poliklinik ve endoskopi ünitelerinden oluşmaktadır. Klinik hizmetleri yataklı servisler bölümü 4. kat F blokta, poliklinik ve
endoskopi üniteleri ise B blok 1. katta yer almaktadır. Endoskopi ünitemizde iki adet endoskopi odası, ultrasonografi ve karaciğer biyopsisi odası ve ayrıca radyasyon standartlarına uygun bir ERCP odası bulunmaktadır.

Kliniğimizde yapılan bilimsel faaliyetler; yurtiçi ve yurtdışı makalelerimiz, bildirilerimiz, yıllar içerisinde artarak önemli bir seviyeye ulaşmıştır.
Kliniğimizde aynı zamanda Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencilerine ve iç hastalıkları araştırma görevlilerine de eğitim verilmektedir.

 

Muayene ve Tedavi Hizmetlerimiz
• Üst Gastrointestinal Sistem Endoskopisi

• Kolonoskopi
• Fleksibl sigmoidoskopi
• Rektoskopi
• ERCP
(Endoskopik Retrograd Kolanjiyo Pankreatografi)
• USG eşliğinde karaciğer biyopsisi


Tanısal ve terapötik endoskopik işlemler ile;

Tanısal amaçlı görüntüleme ve biyopsi alınması, özofagus darlıklarında buji ve balon dilatasyonu, özofagus varislerinde band ligasyonu ve skleroterapi, kanayan
lezyonlarda skleroterapi ve hemoklip uygulaması, polipektomi, argon plazma ile koagülasyon, OTSC (over the scope clip) uygulanması, üst ve alt gastrointestinal
sistem malign darlıklarında stent uygulanması, pilor stenozunda balon dilatasyonu, perkütan endoskopik gastrostomi, gastrointestinal
sistem yabancı cisimlerine müdahale ve yabancı cismin çıkarılması, uygun hemoroidlere band atma tedavileri yapılmaktadır.

ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjiyo Pankreatografi) işleminde;

Safra ve pankreatik kanalların görüntülenmesi, endoskopik sfinkterotomi yapılması, koledoktan taş çıkarılması, safra kanalı darlıklarında plastik/metalik
stent yerleştirilmesi, safra kanalı darlıklarınının balon ve buji ile dilatasyonu, nazobiliyer stent takılması, pankreatik stent takılması vs. tüm ERCP işlemleri yapılmaktadır.