DOÇ. DR. ÜYESİ EMİNE ARSLAN
15 Haziran 2022

Adı ve Soyadı:

EMİNE ARSLAN

 

 

Unvanı:

DOÇ. DR.

Bölüm:

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

İletişim:

0 (364) 219 30 00

e-mail:

 

Lisans Eğitimi:

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

Uzmanlık Eğitimi:

Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı 

Yan Dal İhtisas:

 

Tıbbi İlgi ve Uzmanlık Alanı:

 

Yabancı Dil:

İNGİLİZCE

Yayınları:

ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:


A.1 ARSLAN EMİNE,KARANFİL YAMAN FİKRİYE (2020). Cervical Pathologies Related to Different
Subtypes of Human Papillomavirus as Environmental Contamitant. Fresenius Environmental
Bulletin, (Kontrol No: 6119400)


A.2 ARSLAN EMİNE,GÖRKEM ÜMİT,TOĞRUL CİHAN (2019). Is There a Relationship Between Vitamin D Deficiency Statusand PCOS in InfertileWomen?. Thieme Geburtshilfe und Frauenheilkunde, (Kontrol No: 6167926) Basım Tarihi : 26/06/2020 16:15:22 Sayfa: 1


A.3 GÖRKEM ÜMİT,TOĞRUL CİHAN,ARSLAN EMİNE (2019). Relationship Between Elevated Serum
Level of Placental Growth Factor and Status of Gestational Diabetes Mellitus. The Journal of
Maternal-Fetal Neonatal Medicine, (Kontrol No: 5548283)


A.4 GÖRKEM ÜMİT,TOĞRUL CİHAN,ARSLAN EMİNE,SARGIN ORUÇ AYLA,BÜYÜKKAYACI DUMAN
NURİYE (2018). Is There a Role for Kisspeptin in Pathogenesis of Polycystic Ovary Syndrome?.
Gynecological Endocrinology, (Kontrol No: 6168071)


A.5 KORKMAZER ENGİN,NİZAM RAMPİA,ARSLAN EMİNE,AKKURT ÖZGÜR (2018). Relationship Between Intercellular Adhesion Molecule-1 and Morbidly Adherent Placenta. Journal of Perinatal Medicine, (Kontrol No: 6168414)


A.6 KORKMAZER ENGİN,NİZAM RAMPİA,ARSLAN EMİNE,AKKURT ÖZGÜR (2018). Relationship Between Vascular Cell Adhesion Molecule-1 and Morbidly Adherent Placenta. Journal of Gynecology
Obstetrics and HumanReproduction, (Kontrol No: 6168669)


A.7 ÖGE TUFAN,ÖZALP SİNAN,YALÇIN ÖMER TARIK,KABUKÇUOĞLU SARE,ARSLAN EMİNE (2012).
Ruptured Granulosa Cell Tumor of the Ovary as a Cause of Acute Abdomen in Postmenopausal
Woman. Case Reports in Oncological Medicine, (Kontrol No: 4105695)


B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında
basılan bildiriler :


B.1GÖRKEM ÜMİT,KÜÇÜKLER FERİT KERİM,TOĞRUL CİHAN,ARSLAN EMİNE,BOSTANCI MEHMET
ÖMER,YILMAZ NAFİYE,GÜNGÖR TAYFUN (2017). Serum Progranulin Levels Are Elevated in Infertile
Women with Obesity. 25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology in Conjunction With
15th congress of Turish society of Obstetrics and Gynaecology, (Tam metin bildiri), (Kontrol No:
6289896)

C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler:

C1Jinekolojik Tümörler, Bölüm adı:(Epitelyal Over Kanseri Epidemiyolojisi ve Risk Faktörleri)
(2019)., Karanfil Yaman Fikriye,ARSLAN EMİNE, Akademisyen Kİtabevi, Editör:Fatih Köse, Ali
Ayberk Beşen, Ali Murat Sedef, Ozan Cem Güler, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-258-555-9,
Türkçe(Bilimsel Kitap), (Kontrol No: 6118916)

C2
Her Yönüyle Kontrasepsiyon, Bölüm adı:(Anovülatuar Durumlar ve Hirsutizmde Kontraseptif İlaç
Kullanımı) (2019)., ARSLAN EMİNE, Modern Tıp Kitabevi, Editör:Ümit Görkem, Cihan Toğrul,
Basım sayısı:1, ISBN:978-605-4477-27-2, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Kontrol No: 6118902)

C3
Cerrahların Gözü ile Onkolojik Cerrahi, Bölüm adı:(Jinekolojik Kanserlerde Pelvik Paraaortik
Lenfadenektomi) (2019)., ARSLAN EMİNE, Akademisyen Kİtabevi, Editör:Özgür Aytaç, ali Murat
Sedef, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-258-381-4, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Kontrol No: 6118907)

C4
Bütüncül Tıp (Bİrinci Basamakta ve Aile Hekimliğinde Geüncel Tanı-Tedavi), Bölüm
adı:(Yenidoğan Resüsitasyonu) (2019)., ARSLAN EMİNE, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri,
Editör:Aydın Çifci, Adem Özkara, Serkan Tursun, Bulut Demirel, Murat Kekilli, Basım sayısı:1,
ISBN:978-605-7578-54-9 (Tk) 978-605-7578-55-6 (1.c) 978-605-7578-56-3 (2.c) 978-605-
7578-57-0 (3.c), Türkçe(Bilimsel Kitap), (Kontrol No: 6119337)

C5
Bütüncül Tıp ( Birinci Basamakta ve Aile Hekimliğinde Güncel Tanı-Tedavi), Bölüm adı:(Doğum
Analjezi ve Anestezisi) (2019)., ARSLAN EMİNE, Ankara Nobel Tıp Kitabevleri, Editör:Aydın Çifci,
Adem Özkara, Serkan Tursun, Bulut Demirel, Murat Kekilli, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-7578-
54-9 (Tk) 978-605-7578-55-6 (1.c) 978-605-7578-56-3 (2.c) 978-605-7578-57-0 (3.c),
Türkçe(Bilimsel Kitap), (Kontrol No: 6119324)

C6
Her Yönüyle Tüberküloz, Bölüm adı:(Kadın Genital Tüberkülozu) (2019)., GÖRKEM
ÜMİT,ARSLAN EMİNE, Hipokrat Kitabevi, Editör:Doç. Dr. Hülya Şimşek, Prof. Dr. Meral Gülhan,
Prof. Dr. Ayşegül Taylan Özkan, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-7874-07-8, Türkçe(Bilimsel
Kitap), (Kontrol No: 6169199)

D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D.1 ARSLAN EMİNE,GÖRKEM ÜMİT (2020). Gebelikte Tüberküloz. Bozok Tıp Dergisi, (Kontrol No:
6171857)


D.2 ARSLAN EMİNE,KARANFİL YAMAN FİKRİYE,ŞENER TURGAY (2019). Erken Doğum Yapan Olguların Maternal Fetal Açıdan Değerlendirilmesi. Perinatoloji Dergisi, (Kontrol No: 6119413)


D.3 GÜNEY GÜVEN,ARSLAN EMİNE,BAŞ YILMAZ,TURGAL EBRU (2019). Two-year results of
Community-Based Screening Program for Human Papilloma Virus Dna in Çorum Province. Turkish
Journal of Pathology, 35(2), 102-106., Doi: 10.5146/tjpath.2018.01452, (Kontrol No: 4880898)
46480533812-1082.02-22 Basım Tarihi : 26/06/2020 16:15:22 Sayfa: 2


D.4 ARSLAN EMİNE,GÖRKEM ÜMİT,TOĞRUL CİHAN (2019). Is There An Association Between
Kisspeptin Levels And Gestational Diabetes Mellitus?. Gynecology Obstetrics and Reproductive
Medicine, (Kontrol No: 5548409)


D.5 KORKMAZER ENGİN,ARSLAN EMİNE,AKKURT ÖZGÜR,TEMUR MUZAFFER,ÇİFT TAYFUR (2018).
Ense kalınlığı Ölçümü: Kim Doğru, Kim Yanlış?. Perinatoloji Dergisi, (Kontrol No: 6168218)


D.6 KORKMAZER ENGİN,ARSLAN EMİNE,AKKURT ÖZGÜR,TEMUR MUZAFFER,ÇİFT TAYFUR,ÜSTÜNYURT
EMİN (2018). Gestasyonel Diabetes Mellitus Olgularında Postpartum Glukoz Tolerans Testi
Uygulamasının Oranları ve Uygulanmamasının Nedenleri. Perinatoloji Dergisi, (Kontrol No:
6168139)
D.7 KORKMAZER ENGİN,ARSLAN EMİNE,ÇİFT TAYFUR (2018). Education Influence on Baby Naming. Turkiye Klinikleri Journal of Health Sciences, 3(2), 137-139., Doi: 10.5336/healthsci.2018-59607, (Kontrol No: 4969785)


D.8 GÖRKEM ÜMİT,TOĞRUL CİHAN,YILMAZ DİLEK,NERGİZLİ CANSU,ARSLAN EMİNE,TAYFUN GÜNGÖR (2017). Human Papilloma Virüs Pozitif Kadınlarda Konvansiyonel ve Sıvı Bazlı Smear Tekniklerinin Karşılaştırılması. Türk Jinekoojik Onkoloji Dergisi, (Kontrol No: 6168769)


D.9 GÖRKEM ÜMİT,ARSLAN EMİNE,TOĞRUL CİHAN,EFETÜRK TUNAY,GÜNGÖR TAYFUN (2016). Human Papillomavirüs Enfeksiyonu Farkındalığı Açısından Kimler Hedef Kitle Olmalıdır?Anket Çalışması. TÜRK JİNEKOLOJİK ONKOLOJİ DERGİSİ, (Kontrol No: 5548375)


D.10 HASSA HİKMET,ÖGE TUFAN,AYDIN YUNUS,KORKMAZER ENGİN,TOKGÖZ VEHBİ YAVUZ,ARSLAN EMİNE (2013). Is Office Hysteroscopy Potentially Beneficialfor Infertile Patients Prior to IVF Cycles?. Turkiye Klinikleri Journal of Gynecology Obstetrics, (Kontrol No: 5548337)


D.11 ÖZALP SABİT SİNAN,US TERCAN,ARSLAN EMİNE,ÖGE TUFAN,KAŞİFOĞLU NİLGÜN (2012). HPV DNA and Pap smear test results in cases with and without cervical pathology. Journal of TurkishGerman Gynecological Association, (Kontrol No: 4105589)


E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

E.1ARSLAN EMİNE,Karanfil Yaman Fikriye (2019). A Ruptured Cesarean Scar Pregnancy While Beta
HCG Level Was Decreasing: Case Report. Obstetrik ve Jinekoloji Zİrvesi ”Tartışmalı Konular”,
(Kontrol No: 5548239)

E.2ARSLAN EMİNE (2019). An Unexpected Presentation of Postpartum HELLP. 3. Ulusal
Gastrointestinal Araştırma Kongresi, (Kontrol No: 5548178)

E.3ARSLAN EMİNE (2018). Fetal Kardiyak Değerlendirmede Ne Durumdayız?. Karadeniz Jinekoloji veObstetrik Kongresi, (Kontrol No: 5548141)

E.4ARSLAN EMİNE (2018). Non İnvaziv Prenatal Tanı Gerçekten Tanı Testi mi?. TJOD Kırıkkale Şubesi KÜTF Kadın Doğum Bölge Toplantısı, (Kontrol No: 5548191)

I. Ödüller:
I.1TÜRK PATOLOJİ DERGİSİ - EN İYİ ARAŞTIRMA MAKALESİ ÖDÜLÜ, PATOLOJİ DERNEKLERİ
FEDERASYONU, 2019

I.2HPV DNA AND PAP SMEAR TEST RESULT IN CASES WITH AND WITHOUT CERVICAL PATHOLOGY,
TÜRK JİNEKOLOJİ VE OBSTETRİK DERNEĞİ, 2012

I.3PREVALENCE OF UNSUSPECTED UTERINE CAVITY ABNORMALITIES DIAGNOSED BY OFFICE
HYSTEROSCOPY PRIOR TO IN VITRO FERTILIZATION, AMERICAN ASSOCIATION OF
GYNECOLOGIC LAPAROSCOPISTS( AAGL) - TURKISH SOCIETY OF GYNECOLOGICAL ENDOSCOPY
(TSGE / JED), 2010