Acil Sağlık Hizmetleri
30 Mart 2022

TARİHÇE

Acil Servisimiz, uzun yıllar boyunca Devlet Hastanesi bünyesinde hizmet verdikten sonra önce Eğitim Araştırma Hastanesi olarak daha sonra da son şeklini alarak Hitit Üniversitesi  Çorum Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi Acil Tıp Anabilim Dalı statüsünde hem Çorum ve çevre illere sağlık hizmeti hem de bilimsel çalışma ve Araştırma-Geliştirme faaliyetleriyle ülke kalkınmasına katkıda bulunmaktadır.

Bu kurumsal dönüşüm ve ilerlemelerin sağlanmasında ve sağlıklı şekilde hayata geçirilmesinde Prof Dr Ahmet Çınar YASTI’nın tecrübe ve bilgi birikimini acil servis personeliyle paylaşmasının çok önemli katkısı olmuştur.

2015 yılı itibariyle Anabilim Dalı Başkanlığı görevine gelen Doç Dr Ali Kemal ERENLER, Dr Öğr Görevlisi Mehmet Oğuzhan AY ile birlikte mevcut uzman hekim, pratisyen hekim, hemşire ve sağlık personeliyle birlikte hizmette kalitenin arttırılması yönünde bilimsel veriler ışığında, ileri teknoloji olanakları takip edilerek çalışmalarını sürdürmektedirler.

FİZİKİ YAPI

Acil Servisimiz, en ferah fiziki çevrede hizmet edilebilmesi amacıyla toplam 3724 m2’lik yüz ölçümüne sahip olup, bu alanın dağılımı çocuk acil için 193 m2, sarı muayene alanı için 230 m2, 2 adet resüsitasyon odası için 92 m2 ve 4 adet gözlem odası için 128’er m2 şeklindedir.

Acil Servisimiz kendi bünyesinde bulunan 2 adet direkt grafi odası, 1 adet bilgisayarlı tomografi odası, 1 adet acil ultrasonografi odası, acile ait laboratuar ünitesi, 2 adet yeşil alan poliklinik odası, travma odası, alçı odası, pansuman odası, enjeksiyon odası, KBRN (Kimyasal-Biyolojik-Radyaoktif-Nükleer) ünitesi, polis noktası, diğer branşlar için ayrılan poliklinik odaları, ameliyathane ve yoğun bakım gibi kritik birimlere kolay ulaşım, seminer ve eğitim odaları ve gebe muayene odası gibi çağımızın gerektirdiği bir çok teknolojik imkanlarla donatılmış olup doğru teşhis ve tedaviye giden yolda her türlü yardımcı alt yapı tesis edilmiştir.

PERSONEL

Acil Servis bünyesinde 1 adet Doçent Doktor, 1 adet Doktor Öğretim Görevlisi, 7 adet uzman doktor, 13 adet pratisyen hekim ve 85 hemşire görev yapmaktadır.

Ayrıca acilimiz toplamda, 25 veri giriş görevlisi, 28 güvenlik görevlisi, 56 hasta karşılama görevlisi ve 20 temizlik görevlisi ile hizmet vermektedir.

Acil servis çalışanları, bir bütün halinde, kaliteli hizmetin birinci şartının uyum içinde çalışan bir ekip olduğunun bilincinde olarak, hizmet içi eğitimlerle sürekli bilgilerini güncelleyerek daha iyinin arayışı içerisindedirler.

Bu uyum sayesinde çok geniş bir popülasyona hizmet vermesine rağmen istatistiksel veriler bakımından dünya standartlarını yakalamış olmakla birlikte periyodik olarak yapılan kalite ve hizmet denetimlerinden de yüksek puanlar almaktadır. Bu sonucun oluşmasında acil bakım için bilimsel verilerin ön planda tutulması, uluslararası tanı ve tedavi kılavuz edinilmesi de önemli bir etkendir.