T.C. Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Yaz Stajları Durdurulması Hakkında Duyuru Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2020

Yaz Stajları Durdurulması Hakkında DuyuruSağlık tesislerimizde yaz dönemi için alınacak stajyer öğrencilerin başvuruları  
15 Ocak - 30 Nisan arasında kabul edilmiştir.

Ancak; tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan koronavirüs salgını dolayısıyla
alınan önlemler kapsamında, 2019-2020 öğretim yılına mahsus olmak üzere
18 Haziran 2020 tarihinde Valilik kararı ile alınan toplantı sonucunda karar gereğince yaz stajları iptal edilmiştir.

Bilgilerinize Duyurulur.

Paylaş