T.C. Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreotografi) Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2021

ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjio Pankreotografi)ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjiyo Pankreatografi) işleminde;

Safra ve pankreatik kanalların görüntülenmesi, endoskopik sfinkterotomi yapılması, koledoktan taş çıkarılması,
safra kanalı darlıklarında plastik/metalik stent yerleştirilmesi, safra kanalı darlıklarınının balon ve buji ile dilatasyonu,
nazobiliyer stent takılması, pankreatik stent takılması vs. tüm ERCP işlemleri yapılmaktadır.


Paylaş