T.C. Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Bilgi Güvenliği Olay Bildirim Formu Güncelleme Tarihi: 13 Kasım 2018

Bilgi Güvenliği Olay Bildirim Formu


Bilgi Güvenliği Olay Bildirim Formu.docx
Paylaş