T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi

T.C. Sağlık Bakanlığı T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Çorum İl Sağlık Müdürlüğü Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Facebook Twitter Google Plus Linkedin

UZM.DR. MEHMET SERTÇELİK

Güncelleme Tarihi: 25/06/2019ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN DİZİNİ

Kişisel Bilgiler

Ad-Soyad:                    Mehmet SERTÇELİK

Ünvan:               Uzman Doktor

Adres:                  TC SBHitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Çepni Mah İnönü Cad No: 176 ÇORUM

Telefon:               0 364 219 30 00-2367

e-posta:               msertcelik@yahoo.com

Eğitim:

Derece

Bölüm

Üniversite

Tarih

Lisans

Tıp Fakültesi

Ankara Üniversitesi

2006-2012

Tıpta Uzmanlık

Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

2013-2017

İş ve Araştırma Deneyimi

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Tarih

Pratisyen Doktor

Kastamonu Dr Münif İslamoğlu Devlet Hastanesi, Kastamonu

Kasım-Aralık 2012

Araştırma Görevlisi Dr

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

2013-2017

Uzman Doktor

TC SB Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çorum

2017-…

Uzmanlık Tezi

Ergenlerde Sorunlu İnternet Kullanımı İle Kronotip İlişkisi ve Ebeveyn Tutumlarının Bu İlişkiye Etkisi

Tez Danışmanı: Prof Dr Birim Günay KILIÇ

Üyelikler

 1. Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği
 2. Bebek Ruh Sağlığı Derneği

Yabancı Dil:

İngilizce-     Temmuz 2017- YÖKDİL Puan: 92,5/100

Sonbahar 2016 YDS Puanı: 83,75/100 (Düzey B)

 1. SCI, SCIExpanded, SSCI ve AHCI İndekslerinde Taranan Dergilerde Yayımlanan Makaleler

  A1. Çakmak M, Göllü G, Boybeyi O, Küçük G, Sertçelik M, Dere Günal Y, Aslan MK, Soyer T, Koçak OM, Çakmak A, Çetin S, Bingöl-Koloğlu M, Yağmurlu A, Dindar H, Kılıç BG. Cognitive and Behavioral Characteristics of Children with Caustic Ingestion. J Pediatr Surg 2015; 50(4): 540-2.

  A2. Sertçelik M, Uğur Ç, Şahin Aközel A, Gürkan CK. Kabuki Sendromu Olan Bir Çocukta Otizm Spektrum Bozukluğu Arch Neuropsychiatr 2016; 53: 280-2

  A3. Uğur Ç, Sertçelik M, Üneri Ö, Şenses Dinç G, Sekmen E, Solmaz E. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu ve otizm spektrum bozukluğu olan çocuklarda serum ürotensin-II düzeylerinin değerlendirilmesi. Anadolu Psikiyatri, basımda.

  Doi: 10.5455/apd.263095

 2. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında

  Basılan Bildiriler

  B1. Sertçelik M, Gürkan, K. Fluoxetine and Aripiprazole Treatment for OCD in a Child with Wolfram Syndrome. Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2013;23(Suppl. 1):S90 (sözel bildiri)

  B2. Uran P, Kılıç BG, Sertçelik M, Şahin Aközel A. Comparison of the children with learning disability diagnoses at different IQ levels. Eur Child Adolesc Psychiatry 2015; 24 (suppl 1); 140-141

  B3.Sertçelik M. İnternet Bağımlılığı. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2017; Suppl-1: 55 (panel)

  B4. Uran P, Gürel Y, Sertçelik M, Aysev A. Child and Adolescent Consultation and Liaison Psychiatry of Yesterday and Today - A Comparative Study. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2017; Suppl-1: 123-124(sözel bildiri)

  B5. Gül H, Sertçelik M, Fırat S, Gürel Y, Gül A, Kılıç BG. Associations Between Problematic Mobile Phone Use And Cyberbullying In Adolescents. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2017; Suppl-1: 131-132 (sözel bildiri)

  B6. Gül H, Sertçelik M, Fırat S, Gürel Y, Gül A, Kılıç BG. Excessive Whatsapp Uses In Turkish Adolescents: What Are The Mental Health Risk Factors And Which Of Them Determine Differences In Severity? Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2017; Suppl-1: 136-137 (sözel bildiri)

  B7.Efe A, Sertçelik M, Fırat S, Kaba D, Karagöz S, Tanır Y, Gürel Y, Eroğlu M, Bayram EC, Temeltürk RD, İlçioğlu G, Akçay E, Arı P, Uran Şenol P, Kılıç BG. An Evaluation Of Sociodemographic And Psychiatric Properties Of The Children Referred To A Child And Adolescent Psychiatry Outpatient Clinic In The Scope Of Health Measure Decision Ruling With Child Protection Law. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2017; Suppl-1: 164-165 (sözel bildiri)

  B8. Uğur Ç, Sertçelik M, Üneri Ö, Şenses Dinç G, Sekmen E, Solmaz E. Serum Urotensin II Levels of Children with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder and Autism Spectrum Disorder. Psychiatry and Clinical Psychopharmacology 2017; 27 (S1): 21 (Abstract: 0382) (sözel bildiri)

  B9.Sertçelik M, Kılıç BG. Association Between Problematic Internet Use &Chronotype in Adolescents and Effect of Parental Attitude on this Association. European Child &Adolescent Psychiatry Congress, 2017. (Poster PS01-33)

 3. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

  C1. Türk A, Paudel A, Şimşek B, Selvi İ, Sertçelik M, Dolapçı İ. Otomatik Para Makinelerinin Bakteriyel ve Fungal Kontaminasyonu. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2009;62: 59-64

  C2. Uğur Ç, Saday Duman N, Gül H, Sertçelik M, Kına S, Erdoğan G, Gürkan K, Kılıç BG (2015). İlköğretime Başlama Yaşı ile Ruh Sağlığı Sorunlarının İlişkisinin Araştırılması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, 2016; 23(2): 91-100.

  C3.Uran, P, Sertçelik, M. (2016). Evaluation of child and adolescent psychiatry consultations in a tertiary university hospital.  Eur Res J, 3(1): 35-42.

 4. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

  D1. Uğur Ç, Sertçelik M, Gül H, Kına S, Duman N, Günay M, Akçakın M, Gürkan K. Otizm Yelpazesi Bozukluğu Olgularının Klinik ve Sosyodemografik Özellikleri. 23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi Özet Kitabı; 2013. sf. 43-44

  D2.Sertçelik M, Uğur Ç, Aközel A, Gürkan K. Kabuki Sendromu Olan Bir Çocukta Otizm Yelpaze Bozukluğu. 23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi Özet Kitabı; 2013. sf. 92-93

  D3. Uğur Ç, Duman N, Gül H, Sertçelik M, Kına S, Kılıç B, Gürkan K. Okula Erken Başlama Yaşı ile Çocuk Ruh Sağlığı Sorunlarının İlişkisinin Araştırılması. 23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi Özet Kitabı; 2013. sf. 31-32

  D4.Sertçelik M, Gürkan CK. Konjenital Hipotiroidisi Olan Bir Çocukta Otizm Yelpazesi Bozukluğu. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 2015;

  22(1): 160-161

  D5. Uran P, Sertçelik M, Şahin Aközel A, Kılıç BG. Farklı Zeka Düzeylerinde Özgül Öğrenme Güçlüğü Olan Çocukların Karşılaştırılması. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi 2015; 22(1): 166-167

   

 5. Katıldığı Eğitim ve Toplantılar

  E1. Ankara Tıp Bilimsel Araştırma Topluluğu II. Ulusal “Genel Tıp” Öğrenci Kongresi ve Kültür Sempozyumu

  E2. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilimsel Araştırma Topluluğu III. Ulusal “Genel Tıp” Öğrenci Kongresi’nde konuşmacı (30 Nisan-2 Mayıs 2010)

  E3. Prof Dr Mualla Öztürk Anısına XXVI. “Kurum Bakımından Topluma

  Geçiş Sürecinde Çocuklar” konulu sempozyum (18-19 Şubat 2013)

  E4. 23. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi (15-

  18 Mayıs 2013)

  E5. “Alanda Adli Çocuk Psikiyatrisi Uygulamaları” kursu (15-17 Mayıs 2013)

  E6. “Tedaviye Dirençli Duygudurum Bozukluğu Olgularına Yaklaşım”

  kursu (01 Haziran 2013)

  E7. 5th International Congress on Psychopharmacology & International Symposium on Child and Adolescent Psycopharmacology (30 Ekim-3 Kasım 2013)

  E8. Course of “The Scales and Tests Used in ADHD” (1 Kasım 2013)

  E9. Regional Conference of the International Society for Adolescent Psychiatry and Psychology (ISAPP) joint with 18th National Symposium of Adolescent Mental Health (21-24 Kasım 2013)

  E10. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi “Bilgilendirme Eğitim Programı”

  (6-7 Aralık 2013)

  E11. Prof Dr Mualla Öztürk Anısına XXVII. “Okul Çağında Özgül

  Öğrenme Bozukluğu” konulu sempozyum (24-25 Şubat 2014)

  E12. 24. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi (9-

  12 Nisan 2014)

  E13. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi “Mesleki ve Profesyonel Gelişim

  Programı” (5-6 Haziran 2014)

  E14. Albert Ellis Enstitüsü “REBT and CBT Introduction, Effective REBT/CBT Strategies for Working with School-Age Children, ADHD: REBT Interventions for Children, REBT/CBT Strategies for Internet and Game Addiction, Anger Management on Children-REBT&CBT Interventions, REBT/CBT Interventions for Eating Disorders” Kursu (6-7 Eylül 2014)

  E15. X. Prof Dr Atalay Yörükoğlu Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Politikaları Çalıştayı “Madde Bağımlılığı: Nasıl Koruyalım?” (16 Ocak 2015)

  E16. Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği’nin düzenlediği Eylül 2014-Şubat 2015 arası yapılan “Bilişsel ve Davranışçı Terapi Kuramsal Eğitimi” Belge No: 2014/158

  E17. Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği’nin düzenlediği “Okul Çağı Çocukları İçin Duygulanım Bozuklukları ve Şizofreni Görüşme Çizelgesi-Şimdi ve Yaşam Boyu Versiyonu örneğinde Yapılandırılmış Görüşme Teknikleri” Kursu, 16 Şubat 2015

  E18. Prof Dr Selahattin Şenol Bahar Okulu kapsamında “Çocuk ve Ergen

  Psikiyatrisinde Metodoloji Eğitimi”, 4-7 Mart 2015

  E19. 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi (1-

  4 Nisan 2015)

  E20. 25. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi kapsamında “Otizm Kursu”

  E21. “Obsesif-Kompulsif Bozuklukta Kültürlerarası Çalışmalar ve Güncel Tedavi Yaklaşımları” Sempozyumu, 28 Ocak 2016

  E22. Prof Dr Mualla Öztürk Anısına XXVIII. “Otizm Yelpazesi Bozukluğu” konulu sempozyum (25-26 Şubat 2016)

  E23. 26. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi (13-16 Nisan 2016)

  E24. Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi’nde düzenlenen “Yeme Bozuklukları Çalıştayı Nutrisyonel ve Psikiyatrik Bakış” konulu çalıştay (30 Nisan 2016)

  E25. Ankara Üniversitesi & Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Konsültasyon Liyazon Bilimsel Etkinlikleri-Sonbahar 2016 toplantısında katılımcı (19-20 Ekim 2016)

  E26. XI. Prof Dr Atalay Yörükoğlu Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Politikaları Çalıştayı “Mülteci Çocuklar: Bugünü ve Yarını” toplantısında katılımcı (13 Ocak 2017)

  E27. 3. Prof Dr Selahattin Şenol Bahar Okulu katılımcısı (16-19 Mart 2017)

  E28. TC SB Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ruh Sağlığı Programları Daire Başkanlığı “Otizm Spektrum Bozukluğu Tarama ve Takip Programı” Eğitici Eğitimi (4 Mayıs 2017)

  E29. 27. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi (10-13 Mayıs 2017)

 6. Düzenlenmesinde Görev Aldığı Bilimsel Etkinlikler

  F1. Prof Dr Mualla Öztürk Anısına XXVII. “Okul Çağında Özgül Öğrenme Bozukluğu” konulu sempozyumu (24-25 Şubat 2014)

  F2. Prof Dr Mualla Öztürk Anısına XXVIII. “Otizm Yelpazesi Bozukluğu” konulu sempozyumu (25-26 Şubat 2016)

 7. Ödül

  G1. 3. Prof Dr Selahattin Şenol Bahar Okulu en iyi proje ödülü: “Ergenlerde Sorunlu İnternet Kullanımı İle Kronotip İlişkisi ve Ebeveyn Tutumlarının Bu İlişkiye Etkisi” isimli projeyle

   

 8. Yetişkin Eğitimi Kapsamında Eğiticilik

H1. Çorum İli Kapsamında Faaliyet Gösteren Aile Hekimi ve Aile Sağlığı Çalışanları için Haziran-Temmuz 2017 arasında düzenlenen “Otizm Spektrum Bozukluğu” eğitiminde eğitici