T.C. Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Amaç ve Hedeflerimiz Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2020

Amaç ve Hedeflerimiz2019 YILI KURUM AMAÇ VE HEDEFLERİ               

Hastane Yönetimi Hedefleri

Tüm Birimlerde Dosyalama İşlemlerinin Belirlenen Kurallar Çerçevesin Aynı Ve Tutarlı Olması

Her Yıl Çalışan Memnuniyetini % 90 Ve Üzerinde Tutmak

Çalışan memnuniyetini artırmak üzere motivasyon günleri düzenlemek (yılda en az 4 defa)

Tüm Asistanların rotasyon planlarını takip etmek

Çalışan, hasta ve hasta yakını eğitimlerinde %90 etkililik hedefine ulaşmak

Sosyal sorumluluk projeleri ve kültürel/sanatsal ve sportif etkinliklerle Çorum’un sosyal yaşamına katkıda bulunmak

Hastane binamızda kesin kabul sürecini geçtikten sonra çevre düzenlemesi yaparak otopark-bahçe düzeninin sağlanması

Engelli bireylere yönelik eksik olan fark edilebilir zeminlerin tamamlanması, engelli polikliniği ve engelli hasta odalarının oluşturulması

Atıklarla ilgili sıfır atık projesini desteklemek ve atıkların kaynağında ayrıştırılmasını sağlayarak minumum atık sayısına ulaşmak.


Stratejik Hedefler;


KALİTE HEDEFLERİMİZ
1- Çalışanlarımıza Yönelik En Az 30 Saat Eğitim Programı Düzenlemek
2- Her Yıl Yatan Hasta / Hasta Yakını Memnuniyetini % 90, Poliklinik Ve Acil Hasta
Memnuniyetini % 90 Üzerinde Tutmak,

3-Hizmet kalite puanımızı 2018 yılında yapılacak olan SKS değerlendirme sonucunun üzerine çıkarmak.

4- Kesici-delici alet yaralanmalarının bildirimini %100 çıkartmak.
5- Her Yıl Temizlik Personelini Ve Hastaları Sürekli Eğiterek HastanemizdekiEnfeksiyon hızlarının %100 izlenebilirliğini sağlamak.
6-Her Yıl Tüm Tahlil/Tetkik Sonuçlarının; Patolojide 10gün (Sitoloji=5 Gün, İmmünohistokimyasal Boyama
Gerektiren Maddeler=15 Gün), Radyolojide En Geç 3 Gün Ve Laboratuvar Rutin Tetkiklerinin De 4 Saat İçinde Gerçekleştirilmesinin Devamını Sağlamak,
7- Her yıl çalışanların yararlanacağı en az 3 sosyo-kültürel aktivite düzenlemek.

8-Kurum web sayfasının güncel tutulmasını sağlamak

9-HAP çalışmalarını güncellemek ve tatbikat – eğitimlerini tam katılım (hastane yönetimi)  ile gerçekleştirmek

10- GRS tüm hastane çalışanlarına öğretmek, etkin kullanımı sağlamak ve bakanlık GRS bildirimlerini artırmak.

11- İstek öneri kutularından çıkan teşekkür yazıları analiz edilerek ilgili birime teşekkür ve motivasyon için hastane yönetimi birim ziyaretinde bulunacaktır.

Önemli not:

Tüm hedeflerimiz 1 yıllık hazırlanmış olup mali/bütçe yönünden  idari mali işler müdürlüğünün karşılanabilir dediği ölçütte hedefe alınmıştır.

Hedefler yıl içerisinde 2 defa değerlendirmeye alınacaktır. Haziran ve Aralık aylarının 4. Haftalarından hastane yönetimi ve birim sorumluları ile yapılacak olan toplantılarda değerlendirmeler sağlanacaktır.

Paylaş