T.C. Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Değerlerimiz Güncelleme Tarihi: 27 Ocak 2020

Değerlerimiz


 Deneyimlerimizden aldığı güç ve sorumluluk ile bugüne kadar sürdürdüğü insan odaklı sağlık hizmeti anlayışını, gelişen teknoloji ve modern yönetim anlayışı ile birleştirerek sağlıkta örnek kuruluş olarak kalmayı ilke edinir.

Hastanemiz için; insan sağlığının korunması, hasta memnuniyetinin sağlanması ve tıbbi etiğe uygun hizmet temel prensiptir.

BU PRENSİBİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ DOĞRULTUSUNDA;

  • Gelişen tıbbi teknolojik gelişmelerin takipçisi olup Hizmet verdiğimiz insanların sağlık konusundaki ihtiyaçlarını karşılayacak yenilikleri hastanemize kazandırmak.
  • Hastalarımızın, tedarikçilerimizin ve diğer muhataplarımızın bize duydukları güveni hiçbir zaman sarsmadan, dürüst, kaliteli ve ekonomik sağlık hizmeti sunmak.
  • Güvenilir, standardize edilmiş ve denetlenebilir kaliteli hizmetin en hızlı şekilde sunulması,
  • Hastanemiz personeline faaliyet alanımız içerisindeki gelişmelere paralel sağlık ihtiyaçlarını karşılayacak hizmet içi eğitimler planlamak ve bu eğitimlerin yöre halkına yansımasını sağlamaktır.
  • Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğini arttıracak eğitimlerin düzenli olarak personelimize aldırılmasını sağlamak.
  • Sağlık hizmetinin her aşamasında hastanın bilgilendirilmesi, hizmet sonunda ise memnuniyetin sürekli ölçülmesi ve sonuçların iyileştirilmeye yönelik olarak kullanılmasını amaçlayan çağdaş iletişim ve işletim sistemlerini kurmaktır.  
Paylaş