MİNİK MELEKLER GÜNDÜZ BAKIMEVİ İÇİN İŞÇİ ALIMI
27 Ağustos 2021

 
MİNİK MELEKLER GÜNDÜZ BAKIMEVİ İÇİN İŞÇİ ALIMI GERÇEKLEŞECEKTİR.

NİHAİİ LİSTE RESİMDE MEVCUTTUR.

MÜLAKAT ADRES : ÇORUM EROL OLÇOK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ
                                 GÜNDÜZ BAKIMEVİ 


BAŞVURU BELGELERİ TESLİM TARİHİ VE YERİ 

 

 

Evrak Teslim Tarihi : Asil ve yedek adayların  31/08/2021  Salı Günü 08:00- 17:00 kadar Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim Araştırma Hastanesi Minik Melekler Gündüz Bakımevi İdari Birimine teslim edilmesi gerekmektedir.

  • 1-Nüfüs Cüzdan Aslı ve Fotokopisi
  • 2-Adli sicil Belgesi (Kamu hizmeti için işe giriş olarak Cumhuriyet Savcılığı veya e-devlet sistemi üzerinden yeni tarihli alınmalıdır.)
  • 3-SGK’den yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge
  • 4-Askerlik durum belgesi  (e devlet çıktısı kabul edilir.
  • 5-Diploma /mezuniyet belgesi aslı ve fotokopisi(Lisans- Yüksek lisans)
  • 6-Sigorta çıktısı (1 yıl çalıştığına dair)
  • 7-Varsa katılım belgeleri (kurs vb….)

 

DAİMİ İŞÇİ İLANIMIZ İLE İLGİLİ SÖZLÜ SINAV DUYURUSU

Daimi işçi sözlü sınavı için adayların 01/09/2021 Çarşamba günü saat 10.00-12.00’da Minik Melekler Gündüz Bakımevinde sözlü sınav için hazır bulunmaları gerekmektedir.

Evrak teslimi için posta kabul edilmeyecektir. Evraklar bireysel teslim edilecektir.

Duyuru, tebligat niteliğindedir. Kişilere ayrıca dönüş yapılmayacaktır.